מודעות - הרב יהודה צבי ברנדויין זצ"ל 1903-1967
בס"ד      צור קשר | הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית
שער המקום שאלות ותשובות המורים תוכנית שעורים שעורים באתר חנות סיפורים אישיים
הרב אשלג זצ"ל - בעל הסולם 1884-1954
   

מורה רוחני עצום, דמות ששינתה את פני העולם במפעל חיים של מסירות נפש ואהבה עילאית. הרב אשלג הוא שהסיר את הספקות והמיתוסים שהיו קיימים בנושא לימוד הקבלה, וקבע שיש בכך חשיבות עליונה. הוא הדגיש שרק באמצעות לימוד זה אפשר יהיה להשיג את תכלית הבריאה. להמשך...


הרב יהודה צבי ברנדויין זצ"ל 1903-1967
   

גיסו, תלמידו המובהק וממשיך דרכו של "בעל הסולם". אישיות נדירה, בעל מידות ודרך ארץ ללא דופי, אהוב על הבריות. צאצא של גדולי החסידות אשר האיר בחייו את חייהם של אנשים רבים מכל הרבדים של עם ישראל. דוגמא ומופת לקיומה של מצות 'ואהבת לרעך כמוך'. להמשך...


הרב מרדכי שיינברגר שליט"א
   

דמות מובילה בעולם התורה והקבלה, רב-פעלים, תלמידו המובהק של הרב יהודה צבי ברנדוויין זצ"ל, ממשיך דרכו של "בעל הסולם", נשיא תנועת "האומה", נשיאה הרוחני של "מודעות", מייסד ישוב "אור הגנוז", מחבר ספרי הגות וקבלה. להמשך...


עמוד שער / הדרך / הרב יהודה צבי ברנדויין זצ"ל 1903-1967

הרב יהודה צבי ברנדויין זצ"ל 1903-1967

גיסו, תלמידו המובהק וממשיך דרכו של "בעל הסולם". אישיות נדירה, בעל מידות ודרך ארץ ללא דופי, אהוב על הבריות. צאצא של גדולי החסידות אשר האיר בחייו את חייהם של אנשים רבים מכל הרבדים של עם ישראל. דוגמא ומופת לקיומה של מצות 'ואהבת לרעך כמוך'.

מתולדותיו
הרב יהודה צבי ברנדווין נולד בצפת י"א באדר תרס"ג. מצד אביו הרב אברהם זצ"ל היה בנם של קדושים ממשפחת המגיד ממזריטש ומזלאטשוב ונין ונכד לאדמו"רי מאליק-סטרעטין. מצד אמו מרת חנה ז"ל, בת הרב משולם וייסבלום ז"ל, היה נכד לרבינו ר' אלימלך מליזנסק ולרבנו לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע.
זכות אבותיו הקדושים סייעה בידו שיעסוק בתורה, בפרד"ס: פשט, רמז, דרוש וסוד. הרב ברנדווין מילא כרסו בש"ס ופוסקים בישיבות א"י, ולאחר שנסמך להוראה ע"י גדולי ירושלים, נתקשר בקשרי עבותות אהבה למורו ורבו מוהרי"ל אשלג זצ"ל והתחיל לעסוק בחכמת הקבלה.
הרב אשלג ראה תלמידו זה כאחד היראים העוסקים בחכמה נפלאה זו, אשר לא רבים זכו לה, והציע לשדך את אחות אשתו, מרת לאה ז"ל בת הרב מאיר אברמוביץ זצ"ל, מגדולי חסידי אלכסנדר – לרב יהודה צבי ברנדווין. הרב ברנדווין שמח לקראת הצעה נכבדה זו ונשא את מרת לאה לאשה. כך הפך להיות הרב ברנדווין ,תלמיד לגיסו הגדול. כשם שהעריך הרב יהודה צבי את גיסו מוהרי"ל אשלג, בחייו, כך העריצו לאחר מותו והיה משתטח על קברו בכל ערב ר"ח ומתפלל על ציונו, עד יומו האחרון.

קוים מאופיו
רבי יהודה צבי ברנדוין, ניצל כל שעה מחייו לעשות מעשים טובים, ללמוד תורה ולהתעסק בסתריה, בהפצת תורה ברבים. הוא היה מאנשי המעשה שקיים את "הצנע לכת עם השם אלוקיך", הלכה למעשה ממש. ביתו היה פתוח לרווחה וקיבל כל אדם בסבר פנים. הנצר של קדושים זכה לעסוק בתורה בפרד"ס וזכה לפרסם פירוש לתיקוני הזוהר בשם "מעלות הסולם".
נביא קטע קצר מתוך הקדמתו ל"מעלות הסולם" על ספר תקוני הזוהר: "את פירוש תשובתו של הלל לאותו הגר שבקשו ללמדו את כל התורה כולה כשהוא עומד על רגל אחת בהשיבו לו: דעלך סני – לחברך לא תעביד, זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה היא זיל גמור (מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך זו כל התורה כולה והשאר המצוות הם פירוש למצווה זו). והרב ברנדוין שואל: איך יכולה המצוה האחת שהיא המצוה של "ואהבת לרעך כמוך" לכלול ולהכיל את כל המצוות ואפילו המצוות שבין אדם למקום. גם מה שאמר לו ואידך פירושה הוא – זאת אומרת שכל תרי"ב מצוות כולן, הן פירושה של המצוה האחת של "ואהבת לרעך כמוך". איך נסביר הדברים הללו שהתורה הינה פירוש למצוה יחידה זו? והוא עונה: הגר ביקש מהלל הזקן שיסביר לו כללות הנרצה מן התורה והלל הסביר לו, שהן המצוות שבין אדם למקום והן המצוות שבין אדם לחברו, כולן מתכוונות לדבר אחד: להביא את האדם אל המטרה הסופית שהיא דבקות ודעת את ה'. בשעה שהאדם עושה מעשיו לשמה, בלי תערובת של אהבה עצמית ותועלת בעד עצמו, אז לא ירגיש שום הפרעה במעשיו, בין אם עושה לאהבת חברו בין אם עושה לאהבת המקום יתברך".

רב בהסתדרות
כדי להבין את אישיותו הבלתי רגילה, ננסה לפענח את סוד ההעזה שלו בקבלו את ראשות המחלקה לסיפוק צרכי דת בהסתדרות. ר' יהודה צבי ברנדוין האמין בכל רמ"ח איבריו כי תכלית האדם בעולמנו הוא לקיים את דברי הנביא: "ומה דורש ה' ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך", ראה בתפקידו בהסתדרות – כראש המחלקה הדתית, תפקיד קדוש של הפצת דבר ה' בין המוני העובדים והעמלים כדי לקרבם לאביהם שבשמים.
הוא קיים בעצמו ובמו ידיו, את מאמר חכמינו ז"ל: "גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמים".
התעמק בנגלה ובנסתר מחד והיה פועל בנין מאידך. הוא היה מטבעו מליץ יושר ואוהב ישראל. כמומחה ועוסק בקבלה, חיפש והתאמץ לגלות את ניצוצות הקדושה הנמצאים בפרט ובכלל. היה בו קסם אישי לקרב לבבות ועשה מאמצים בלתי פוסקים לקרב רחוקים וקרובים..

אהבתו לירושלים
היתה בו משיכה מיוחדת לחזור ולהשתקע בירושלים עיר הקודש. אחרי מלחמת ששת הימים, עם שחרור הכותל המערבי והעיר העתיקה, לא פסק מלדבר על קדושת העיר ועל רצונו לגור בעיר העתיקה. גדולה היתה שמחתו עת קיבל על ידי רשות ההסתדרות למען ירושלים בעזרת הועד הפועל, בית ב"רובע היהודי". ושש במיוחד על ההזדמנות שניתנה לו להגשים את חלומו – להקים שם את ישיבת "קול יהודה" בירושלים העתיקה – ולירושלים מסר את שארית כוחותיו במסירות הנפש ממש...

הסתלקותו
בחול המועד פסח תשכ"ט עלה בסערה השמימה. פסק לדפוק הלב הטוב. נדם הקול המלטף, נעצמו לעולם העינים הנבונות הפיקחיות – שהרעיפו אהבת רעים, נועם וחסד.
הרב יהודה צבי ברנדווין, הנפטר הגדול, נכד המגיד הגדול ממזריטש, מזלאטשוב, ר' אלימלך מליזאנסק ור' יצחק לוי מברדיטשוב והצדיקים מסטרטין, היה כליל השלמות וכלל בתוכו כל אותן הדברים והמידות הטובות שהאדם יכול להשתבח בהם.
במסכת שמחות נאמר: שלושה סוגי בני אדם הם: אחד עסוק בכסף וזהב... אחד עסוק בנכסים וקרקעות... ואחד עסוק בתורה ובגמילות חסדים וביראת שמים. זה שעסוק בכסף ובזהב, בשעת פטירתו מן העולם הוא אומר: תנו לי מכספי וזהבי שילכו עמי לבית עולמי והן אומרים לו (כלומר המלאכים שיוצאים לקבל את פני הנפטר): אין לך בהם כלום שכבר קידמך הכתוב (בחגי ב'): "לי הכסף ולי הזהב נאום ה' צבאות". וזה שעסוק בנכסים וקרקעות, בשעת פטירתו הוא אומר: תנו לי מנכסי ומקרקעות שילכו עמי לבית עולמים. והן אומרים לו: אין לך בהם כלום שכבר קידמך הפסוק ואמר (תהילים כ"ד): לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה". זה שעוסק בתורה ובגמילות חסדים וביראת שמים אינו מספיק לגמור את הדבר עד שמלאכים אומרים לו: הרי הן הולכות לפניך שנאמר (ישעיהו נ'): "והלך לפניך צדקך כבוד ה'".
המעשים הטובים, מעשי הצדק והחסד והחנינה שעשה ודיבר – ליוו את הרב יהודה צבי ברנדוין בלכתו מאתנו.

במחיצת הרב ברנדווין זצ"ל בשעות הליל - סיפור אישי
"בצאתי מאחת הישיבות מבית ברנר, בשעת לילה, בימות החורף עברתי ליד סמטת הלל הזקן, מרחוק ראיתי את בית הרב יהודה צבי ברנדווין זצ"ל שבקומה שניה, חדר עבודתו מואר.
מאחר וברצוני היה לשוחח עם הרב, למחרת היום בענין חשוב, חשבתי :אם הרב עדיין ער ולומד, אוכל למלאות שליחותי תיכף ומיד והייתי בטוח שהרב יקבל אותי כמנהגו, בסבר פנים יפות. על אף השעה המאוחרת עליתי במדרגות הבית, הדלת לא היתה נעולה, נגשתי ישר לחדר עבודתו של הרב, שישב ליד שולחן עבודתו והיה שקוע במחשבותיו כשאוחז עט-סופרים בידו.
אמרתי להרב "שלום" והוא לא הפנה אלי תשומת לב. רק לאחר מספר רגעים כשהרב הרים ראשו, בקש סליחה שלא השיב מיד והתנצל שבו ברגע שנכנסתי לחדר הוא פתר בעיה שהיו עליה חלוקי דעות וגרסאות שונות בדפוסים שונים שיצאו לאור באחד מחלקי כתבי האר"י ז"ל. הדבר הזה היה מאוד חיוני, משום שהרב עצמו עומד להוציא את החלק הזה מכתבי האר"י והוא רוצה להביא את הגירסא הנכונה.
הרב נראה עיף, כשהתאושש קמעא שאל אותי: מה השעה? עניתי שהשעה קרוב לחצות. הרב אמר לי, שזה לא יתכן, הוא חושב לכל היותר השעה צריכה להיות בין שמונה לתשע והמשיך לאמור שהתיישב ליד שולחן עבודתו בשעה 17:30 מיד לאחר תפילת ערבית ומאז שקוע כל הזמן בלימודיו. כמו כן הוסיף שהיה לו "מזל" שאף אחד לא הפסיקו ממשנתו וגם הרבנית נסעה לביקור לאחת הבנות, מחוץ לעיר ועל ידי זה שכח אפילו לסעוד את נפשו. הצעתי לרב, שהנני מוכן לדאוג להביא לו דבר מה לאכול. על זה הוא ענה תודה רבה, הוא בטוח שהרבנית לא עזבה את הבית מבלי להשאיר ארוחת ערב במטבח, אבל אין לו תאבון לאכול.
מה שחסר לו, רק סיגריות שאזלו. מיד נעלמתי וירדתי לאחד מבתי הקפה וחזרתי עם סיגריות בידי. הרב הודה לי, ואמר שהוא חשב שהלכתי הביתה ואלמלא היה יודע שירדתי כדי לקנות סיגריות, לא היה מטריח אותי בשום אופן.
לפני שהגיע שעת הפרידה, הייתי סקרן לדעת: מה היה הנושא שהתלבט בו הרב קרוב ל-6 שעות? למרות שלא נהירין לי שבילי לימוד הקבלה הרב נענה לבקשתי ועשה מאמץ להסביר לי את הנושא. למעשה כל הבעיה וחלוקי הדעות שהיו נובעים ממנה מקורם הם בראשי תיבות של האותיות י"ס. ישנם שגורסים י"ס "ישראל סבא" וישנם שגורסים י"ס "יוד ספירות" (עשר ספירות). אלו ואלו הביאו ראיות שונות לחיזוק עמדתם בהארות ובגרסאות במהדורות השונות שיצאו לאור. הרב, שגם כן התכון להוציא מהדורה חדשה עם הארות והגהות משלו, היה עליו להחליט ולהכריע במחלוקת ולהביא בדפוס את הגרסא האמיתית והנכונה.
אחרי עמל רב ומיגע בעשותו השוואות במאמריו המפוזרים של האר"י ז"ל, המקומות אחרים ועל סמך נתונים שונים, אמר הרב, שהוא מקווה שבס"ד הצליח לפענח את הגירסא האמיתית והגמורה שתודפס בקרוב, במהדורה החדשה שעומדת לצאת לאור.
עזבתי את בית הרב, בשעות הקטנות לאחר חצות כשרחובות העיר שקטים ואזרחי העיר ישנים את שנתם. ובית הרב נשאר מואר עד אור הבוקר. כדרכו בקודש רק אחרי תפילת שחרית היה עולה על מטתו כדי לחטוף שינה קלה לברך ולהתברך אחר כך ב"הנותן ליעף כוח". מודעות - מרכז רוחני בדרכו של הרב אשלג זצ"ל 'בעל הסולם'
רח' אחווה 24, שכונת נווה צדק, תל אביב; טלפון 03-5100587, טל' נייד 052-5807826


© כל הזכויות שמורות ל"מודעות"
פיתוח ותחזוקה - סלטה אינטרנט בע'מ