"ואהבת לרעך כמוך זאת דרך חיים"

בית

חומרים טובים לנשמה

לכל החומרים