הצמיחה שלך היא השליחות שלנו
עושים מנוי לאתר מודעות
▫️ ספריה דיגיטלית של שיעורי קבלה אונליין ▫️ אוצר של חכמה ▫️ שידורים חיים ▫️
ציטוטים למחשבה סיפורי התורה
"וע"כ ספור הזה שבתורה היא לבושה של התורה מי שחושב שאותו הלבוש הוא תורה ממש ואין בו דבר אחר, תיפח רוחו, ולא יהיה לו חלק לעולם הבא. משום זה אמר דוד גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך מה שמתחת לבושה של התורה"
זהר, פרשת בהעלותך, אות ס'
ציטוטים למחשבה סיפורי התורה
"רבי שמעון אמר אוי לאותו אדם שאומר, כי התורה באה לספר ספורים בפשטות , ודברי הדיוט. כי אם כן גם בזמן הזה אנו יכולים לעשות תורה מדברי הדיוט ועוד יותר יפים מהם..."
זהר, פרשת בהעלותך, אות נ"ח
ציטוטים למחשבה חובת לימוד הקבלה
"והנה ידוע כי הגורם לכל היסורים הנוראים של עניות וחרב ביזה והרג ר"ל הוא מפאת חוסר השתדלות בלימוד חכמת הקבלה"
הרב יהודה צבי ברנדווין זצ"ל
ציטוטים למחשבה חובת לימוד הקבלה
"אי אפשר להיטהר ולהתקדש בדורות האחרונים כלום בלעדי חכמת הזהר והקבלה"
האדמו"ר מזדיטשוב
ציטוטים למחשבה חובת לימוד הקבלה
"הרי לעיניך, שגאולת ישראל וכל מעלת ישראל, תלוי בלימוד הזוהר ובפנימיות התורה... וזה שכתוב בזוהר (נשא דף קכ"ד ע"ב), שעל ידי החיבור הזה, שהוא ספר הזוהר, יצאו מן הגלות ברחמים. אמן כן יהי רצון"
הרב יהודה אשלג, הקדמת ספר הזוהר