עושים מנוי לאתר מודעות
▫️ ספריה דיגיטלית של שיעורי קבלה אונליין ▫️ אוצר של חכמה ▫️ שידורים חיים ▫️
פרשת השבוע בלק
פנימיות הפרשה מאירה את החיים בכל שבוע בלימוד ייחודי וכלים לעבודת האדם
ציטוטים למחשבה תיקון המידות
"מעלת האדם נמדדת בכמה הוא מביא תועלת לעולם, לקהילה".
הרב שיינברגר שליט"א, פרשת וארא תשע"ב
ציטוטים למחשבה פניני חסידות
"מחשבת הבריאה היתה כדי להנות לנבראים כפי מתנת ידו הרחבה"
בעל הסולם, פתיחה לחכמת הקבלה
ציטוטים למחשבה סיפורי התורה
"רבי שמעון אמר אוי לאותו אדם שאומר, כי התורה באה לספר ספורים בפשטות , ודברי הדיוט. כי אם כן גם בזמן הזה אנו יכולים לעשות תורה מדברי הדיוט ועוד יותר יפים מהם..."
זהר, פרשת בהעלותך, אות נ"ח
ציטוטים למחשבה חובת לימוד הקבלה
"הרי לעיניך, שגאולת ישראל וכל מעלת ישראל, תלוי בלימוד הזוהר ובפנימיות התורה... וזה שכתוב בזוהר (נשא דף קכ"ד ע"ב), שעל ידי החיבור הזה, שהוא ספר הזוהר, יצאו מן הגלות ברחמים. אמן כן יהי רצון"
הרב יהודה אשלג, הקדמת ספר הזוהר
ציטוטים למחשבה חובת לימוד הקבלה
"יודע אני שבזכות ספר הזוהר הקדוש וכתבי הקבלה שיתפשטו בעולם ייצא עם ישראל לחירות, ובלימוד זה תלויה גאולתנו"
הרש"ש