מהות היום, משמעות שמו ועבודת תקיעת השופר

סוד המתקת הדין

מטרת העבודה הרוחנית הפנימית בראש השנה היא להמתיק את הדין, בעיקר – על ידי תקיעת השופר. “אשרי העם יודעי תרועה” (1) אומר דוד המלך בתהלים. מה המשמעות הפנימית של התקיעה בשופר, וכיצד ממתיקים הדין באמצעותו ? איך מתכוננים לראש השנה ומה צריך לעשות במהלך החג ?

ראש השנה – משמעות שם החג

בשמו של החג – ראש השנה, יש לכל מילה בפני עצמה משמעות פנימית עמוקה.

ראש טוב – בדומה לראש הגשמי, ממנו נמשכת החיות לכלל הגוף ואשר מתוכו ובאמצעותו משודרות ההוראות לכל תזוזה של כל איבר ואיבר, כך ראש השנה כלפי השנה כולה שבמהלכו נקבעת השנה כולה. ישנם מועדים שורשיים שבכוחם להשפיע מה יהיה בעקבותיהם. כך לדוגמא: ראש חודש הוא השורש לגבי כלל ימות החודש, שבת לגבי שאר ימות השבוע, וכן לגבי ראש השנה – הוא השורש של כל השנה כולה. כדי שתהיה שנה טובה צריך להתחיל ב“ראש טוב”.

שונה ושינוי – למילה שנה שתי משמעויות: האחת, שונה מלשון ל”שנות”, ל”שנן” ל”חזור” – שכך קורה בכל שנה שחוזרים בצורה מעגלית על הזמן מראש השנה ועד סופה. השנייה – שונה מלשון “שינוי”, שעל אף שלמעשה חוזרים פעם נוספת על השנה, ניתן לעשות במהלכה שינוי וחידוש. זו אף הסיבה שהשנה מתחלקת ל-י”ב חודשים. חודש מלשון “חידוש” ו”התחדשות”.

ראש שונה – העבודה הרוחנית בשני ימי החג של ראש השנה היא לשנות את הראש, לחשוב ולהתבונן בצורה מתוקנת, איך אנחנו מעוניינים שתראה השנה הבאה עלינו לטובה. צריך לנצל את הזמן המיוחד הזה שכן לפי התנהגות האדם ומחשבותיו נקבעת כל השנה שלו.

עבודה מלמטה למעלה

תחילת השנה, החודש הראשון בשנה, אינו ראש השנה אלא חודש ניסן, שבו אנו חוגגים את חג הפסח. חודש תשרי שבו אנו חוגגים את ראש השנה הוא החודש השביעי.

אור ישר – בניסן מתחילה עונת האביב ועל כן חג הפסח מכונה חג האביב. המילה אביב מרמזת על אב לי”ב חודשי השנה. ההארה בניסן יורדת מלמעלה למטה, כפי שאב משפיע לילדיו, ומשפיעה על יב’ החודשים שלאחריה. הארה מלמעלה למטה מכונה בתורת הקבלה אור ישר.

אור חוזר – בראש השנה ישנה תנועה רוחנית הפוכה, המכונה בלשון הקבלה אור חוזר. המילה תשרי כתובה מהסוף להתחלה: ת-ש-ר. העבודה של האדם היא להשיב את האור למעלה לשורשו. בהתאם לעבודה שלנו בראש השנה, עבודה מלמטה למעלה – אור חוזר, נקבע כמה חיים יהיה לאדם בשנה הבאה. מהלך זה נקרא גם “השפעה” או “נתינה”, כי הרי בסופו של דבר, יש לאדם רק מה שהוא נותן.

ערוץ החיים הטובים

בראש השנה נקבע כמה קצבת חיים תהיה לאדם. נקבע מי יכתב בספרם של צדיקים לחיים או להיפך חס ושלום. הרב יהודה לייב אשלג זצ”ל אמר שהאדם צריך להגיד בפה באיזה ספר הוא רוצה להכתב (2). אלא שראשית על האדם להבין מה הכוונה הפנימית “להיכתב בספרם של צדיקים לחיים” לעומת ספרם של רשעים למיתה.

כפי שנאמר, כמות החיות של האדם נקבעת בהתאם לכמות האור שהוא משיב חזרה לשורשו. כלומר, כמה הוא משפיע חזרה את השפע שהוא קיבל, ובמילים פשוטות כמה הוא עושה למען הזולת ולא לתועלת עצמו בלבד.

ראשי התיבות של רשע הם “רצון של עצמו”, אגואיזם, אשר מבחינה רוחנית נחשב למיתה. צדיק לעומת זאת, נקרא “חי העולמים” מכיוון שהוא הגיע להבנה שצריך לחיות בדרך של השפעה ונתינה, הקב”ה נקרא חי החיים שכן הוא משפיע את כל השפע שיש בעולם. ועל כן כשאומרים שרוצים להיכתב בספרם של צדיקים לחיים, יש לכוון שרוצים להפוך להיות יותר משפיעים, יותר אלטרואיסטים, בשנה הבאה.

לכל אחד יש הגדרה של מה זה חיים טובים. אחד – כסף, השני – כבוד וכו’. תורת הקבלה מלמדת אותנו שהחיים הטובים באמת הם של מי שרוצה להשפיע ולחיות חיים של נתינה לזולת.

להיות קשור לחיי החיים – ראש השנה הוא עניין של שינוי שניתן להתחיל להתחבר לחיי החיים מחדש, בהתאם למצב הנפשי הפנימי של האדם, ולהכרה שזו האמת והוא רוצה לדבוק באמת, מתוך מחשבה שהאור לא יכול להתלבש אלא בנתינה. העבודה של ראש השנה היא להתבונן מה בחיינו הוא בבחינה של “מקבל לעצמו”, אגואיסט – שכאמור נקרא “מוות”, ומה בחיינו הוא בבחינה של “משפיע” החושב על הזולת ונקרא חי. בהתאם, נגזר דינו של האדם והוא נכתב לספרם של צדיקים לחיים, או חו”ש הפוך – בספרם של רשעים.

איזון נפשי באמצעות השופר

“תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו. שע”י השופר מתהפכת מדת הדין למדת רחמים. אשרי הם ישראל שיודעים להעביר כסא הדין, ולתקן כסא הרחמים, ובמה עושים זה. בשופר.” (3)

עיקר העניין של ראש השנה הינו התקיעה בשופר שבאמצעותו ממתיקים את הדין. “אשרי העם יודעי תרועה” אומר דוד המלך בתהילים. צריך לדעת את הסודות והכוונה הפנימית של השופר, שזו עבודה רוחנית גבוהה מאוד. לא מספיק רק לשמוע את השופר.

הזוהר הקדוש כותב “ושנתעורר שופר זה, וכשבני אדם שבים מעונותיהם, צריכים למשוך בקול שופר מלמטה, וקול ההוא עולה למעלה, אז מתעורר שופר אחר עליון ומתעוררים הרחמים והדין מסתלק.” (4) שני תנאים להמתקת הדין: הראשון, תקיעת שופר שמצמצם את כוחות הדין. והשני, שבני אדם חוזרים מעונותיהם.

שופר מרעיד ומעורר את הלב, בדומה לנפה של קמח. כאשר רק מניחים את הקמח על הנפה הקמח לא חודר, אך שמרעידים את הנפה הקמח מתחיל לעבור דרכה. שופר – אותיות “שפרו” – שפרו מעשיכם.
השופר, מטרתו להפך את המציאות מדין לרחמים.

התקיעה בשופר מתחלקת לשלוש:

תקיעה: צליל ארוך אחיד ומתמשך, שהוא כנגד החסד, נקרא קו ימין וקשור למידתו של אברהם אבינו.

שברים: צליל מקוטע ומחולק לשלוש (טו טו טו), שהוא כנגד הדין, הגבורה, נקרא קו שמאל וקשור למידתו של יצחק אבינו.

תרועה: צליל מקוטע ומחולק לתשע לפחות, אך מתבצע בנשימה אחת, שהוא כנגד הרחמים, נקרא קו אמצעי וקשור למידתו של יעקב אבינו. (5)

המטרה של ראש השנה למעט את הדין, את קו שמאל – הרצון לקבל לעצמו – משיכת אורות מלמעלה למטה, ולהפכו ולחברו להשפעה שהוא מידת החסד, קו ימין, ולהשפיע שפע בצורה מתוקנת שהוא הרחמים, קו אמצעי.

על פי הקבלה, בריאות הנפש מותנית באיזון הנפשי של האדם, המושג על ידי כך שכוחות הנתינה וההשפעה יגברו על הרצון לקבל לעצמו והאגואיזם.

המתקת הדין בשורשו

בעת שמיעת תקיעת השופר עלינו לכוון כיצד מתמתק הדין, צד שמאל, על ידי חבירתו לחסד, צד ימין, ומושפע באיזון שפע לעולם שהוא רחמים – הקו האמצעי.
עבודת האדם בראש השנה הינה לחשוב ולהתבונן על דבקותו בחיי החיים – כמה הוא בחינת משפיע לזולת וכמה הוא ההיפך, להגיד בפיו שהוא רוצה להיכתב בספרם של צדיקים לחיים, ולכוון שבשנה הבאה עלינו לטובה, נהיה יותר משפיעים לזולת.

שנזכה לשנה טוב ומתוקה. שנה של השפעה וחיבור לחיי החיים. שנה של שלום ושלווה רעות ואחווה. ולביאת משיח צדקנו בב”א.

• הדברים קובצו ונערכו בין השאר מתוך שיעורים שהתקיימו במרכז “מודעות”

(1)   תהלים פט, טז

(2) ספר ברכת שלום “שמעתי”, אלול וראש השנה מאמר ריג, עמ’ רצא

(3) פירוש “הסולם” לספר הזוהר, פרשת אמור, סע’ קצ, עמ’ סט

(4) פירוש “הסולם” לספר הזוהר, פרשת אמור, סע’ קצג, עמ’ ע

(5) להרחבה ר’ פשרת אמור בספר הזוהר פירוש “בעל הסולם”

אהבתם? שתפו

מוקדש לרפואת אודליה בת לאה, קרן נעמי בת עפרה בתוך חולי עמו ישראל
מוקדש לעילוי נשמת עמרם חיים בן יהודה ז”ל, דב שמואל ישראל בן מרדכי ז”ל ת’נ’צ’ב’ה

השאירו תגובה

אודות הכותב

מרכז מודעות