על מנת לפשט את הדרך המובילה אל לימוד חכמת הקבלה בדרכו של בעל הסולם ולהואיל למתחילים שבינינו, בחרנו להביא כאן רשימה של כתבים עיקריים במשנתו של הרב אשלג. כל חיבור מוצג בכמה מילים המתארות את עיקר עניינו, אך דעו כי כל חיבור הוא עולם ומלואו של לימוד ועמקות אין קץ, בחינת אור אינסוף ממש.

* ספר מתן תורה

אוסף מאמרי יסוד בהבנת המשנה החברתית, הדתית והאישית על פי תורת הקבלה הטהורה. ספר זה הוא בחינת כתר הגות דרכו של בעל הסולם. במרכז הספר שלשה קונטרסים שפרסם בשנת תרצ”ג (1933), וקונטרס רביעי שעמד לפני הדפסה. בפתח הספר, במאמר “עת לעשות” כותב בעל הסולם: “זה זמן רב אשר מוסר כליותי ירדפני יום יום, לצאת מגדרי ולחבר איזה חיבור יסודי בדבר נשמת היהדות והדת ובידיעת מקוריות חכמת הקבלה ולהפיצו בקרב העם, באופן שישיגו מתוכו הכרות והבנה בכלל הדברים העומדים ברומו של עולם כראוי, באופים וצביונם האמיתי”. ספר זה קטן בכמותו ועצום בגודלו נותן דרך למתחילים ומיישר דרכם של ותיקים להבין מהי עיקר העבודה המצופה מאתנו, מהי מצות ‘ואהבת לרעך כמוך אני השם’, מהי הערבות ההדדית של עם ישראל, מהו טבע העולם בו אנו חיים, מהו התיקון המחויב לכולנו ומה תפקידו של ספר הזוהר בעניין זה, ועוד.

מאמר מתן תורה

מאמר הבא לפרש ולהאיר את הציווי “ואהבת לרעך כמוך” (ויקרא י”ט, י”ח), בהתייחסות למאמרו של רבי עקיבא: “זה כלל גדול בתורה” (ב”ר, פכ”ד). המאמר מבאר מה טעם המצוה, איך לקיימה ומה תכליתה הסופית. בעל הסולם מניח במאמר זה את היסודות לתיקון האדם ותיקון החברה בדרך התורה והמצוות.

מאמר הערבות

מאמר שהוא המשך והשלמה למאמר “מתן תורה”. המאמר מפרש את דבר הערבות אשר התחייבו אליה כל ישראל במעמד מתן תורה בהר סיני, תוך מתן פירוש מעמיק על הפסוקים שנאמרו רגע לפני קבלת התורה: “ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ויבא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל דברים האלה אשר צוהו ה’, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דבר ה’ נעשה וישב משה את דברי העם אל ה'” (שמות י”ט, ה’). המאמר גם עוסק בערבות שיש לאומה הישראלית עם שאר חלקי האנושות.

מאמר מהות הדת ומטרתה

מאמר התעוררות הנפתח בשלוש שאלות: “האחת, מהותה של הדת מהי. השניה, אם מטרתה מושגת בעוה”ז או לעוה”ב דוקא. השלישית, אם מטרתה עומדת לטובת הבורא או לטובת הבריות”. במאמר מבהיר בעל הסולם בצורה לוגית – מה מקור הרע בעולם, מדוע הבורא הוא רק טוב ומיטיב, מהי דרך פעולת ההשגחה ומה מהות הדת האמיתית והטהורה. בפתח המאמר מדגיש בעל הסולם את חשיבותו של מאמר זה: וכדי שלא להלאות המעיינים בדברים ארוכים, נתמכתי על כל הכתוב ומבואר במאמרים הקודמים (מאמר “הערבות”) ובעיקר על המבואר במאמר “מתן תורה” שהמה כולם כמו הקדמה לנושא הנשגב שלפנינו, וכאן אדבר בקצרות ובתכלית הפשטות, כדי שיהיה מובן לכל נפש. ואכן, כל מי שיעיין במאמר זה בעמקות מובטח לו שתשתנה תפיסת עולמו לחלוטין.

זכינו בדור שלנו לביאור נרחב למאמר קצר זה בספר הנושא את שם המאמר, “מהות הדת ומטרתה”, שחיבר תלמיד תלמידו של בעל הסולם, הרב אברהם ברנדוויין. ספר עם פירוש נפלא המקיף את כל יריעת כתביו של בעל הסולם וגם נסמך על מקורות שונים של עולם התורה והקבלה.

* ספר ההקדמות

אוסף חיבורים עיקריים של בעל הסולם ביסודות תורת הקבלה. הספר משמש את המתחילים כמו את המתקדמים ומהווה בסיס איתן לכל הלימוד. בספר: הקדמה לספר הזוהר, הקדמה לתלמוד עשר הספירות, מבוא לספר הזוהר, הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות, פתיחה לחכמת הקבלה ועוד.

הקדמה לספר הזוהר

במאמר נרחב זה ניתן למצוא את התמצית של פרוש “הסולם” לספר הזוהר. בעל הסולם פותח את מאמרו במספר שאלות: “שאלה א) מה מהותנו. שאלה ב) מה תפקידנו בשלשלת המציאות הארוכה, שאנו טבעות קטנות הימנה. שאלה ג) הנה כשאנו מסתכלים על עצמנו אנו מרגישים את עצמנו, מקולקלים ושפלים עד שאין כמונו לגנות. וכשאנו מסתכלים על הפועל שעשה אותנו, הרי אנו מחויבים להימצא ברום המעלות שאין כמוהו לשבח, כי הכרח הוא, שמפועל השלם תצאנה פעולות שלמות. ד) לפי שהשכל מחייב, הלא הוא ית’ הטוב ומטיב שאין למעלה הימנו ית’ ואיך ברא מלכתחילה כל כך הרבה בריות שתתענינה ותתייסרנה בכל ימי היותן, והלא מדרך הטוב להטיב, ועכ”פ לא להרע כל כך. ה) איך אפשר שמהנצחי שאין לו ראשית ואין לו תכלית, תמשכנה בריות הוות וכלות ונפסדות“, ולאחר מכן מוסיף מספר חקירות יסודיות על מהות הבריאה, ועל כל אלה עונה בעל הסולם בבהירות גדולה.

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

במאמר נרחב זה מבאר בעל הסולם את דרך ההתפתחות הרוחנית המצויה עבור האדם, ומסיר ספקות לגבי לימוד הקבלה, כפי שהוא פותח את דבריו: מצאתי לי צורך גדול לפוצץ מחיצת ברזל, המצויה ומפסקת בינינו לבין חכמת הקבלה, מעת חורבן הבית ואילך, עד דורנו זה, שהכבידה עלינו במדה חמורה מאד, ומעוררת פחד שלא תשתכח ח”ו מישראל”. ההקדמה עוסקת במדרגות הסתר הפנים וגילויהפנים, הקרבה והריחוק מהבורא, ואיך ניתן ע”י עבודה נכונה בתורה המצוות להגיע אל פקיחת עיניים. מומלץ לכל המתקרבים אל החכמה לעיין וללמוד היטב מאמר זה.

* תלמוד עשר הספירות

אחד החיבורים החשובים ביותר של משנת הרב אשלג, ואף ניתן לומר, פסגת לימוד תורת הקבלה בדור שלנו. מסכת לימוד של ששה עשר חלקים המתארת את השתלשלות הבריאה ממחשבת הבורא, המכונה ‘אור אינסוף’ עד לנקודה של העולם הזה. התלמוד עשר ספירות מיוסד על ספר הקבלה “עץ חיים” של האריז”ל. כתבי האריז”ל נכתבו לפני כארבע מאות שנה ע”י תלמידו הרבי חיים ויטאל, ומלכתחילה נכתבו שלא על פי סדר הדברים, אלא בצורה סתומה כך שיהיו שמורים מפני מי שאינו ראוי ללמוד את החכמה. בעל הסולם עשה סדר תלמודי מה“עץ חיים”, וסידר את גילוייו של האר”י על פי סדר ההשתלשלות האמור. בנוסף, הוסיף שני ביאורים משלו: ‘אור פנימי’ – פירוש נקודתי בהתאם לטקסטים המצוטטים מהאר”י, ו‘הסתכלות פנימית’ – פירוש מקיף הדן בנושאים בהרחבה. כמו כן, לכל אחד מן החלקים של התלמוד, נלווה לוח שאלות ותשובות לעניינים המובאים בו, וכן לוח מושגים הנקרא, ‘פירוש המילות’.

אהבתם? שתפו

השאירו תגובה

אודות הכותב

הרב דוד אגמון

מקים, מייסד, מנהל בפועל ומורה במודעות, בשליחותו של כ' הרב מרדכי שיינברגר שליט"א. מעביר שעורי פנימיות עם הוראת דרך והכוונה בנושאים שונים כגון: פרשת השבוע, מסילת ישרים וכתבי בעל הסולם. כותב מאמרים בנושאים שונים כגון: מהות חודשי השנה, חינוך ילדים, חגים ומועדים, תפקיד וייעוד אישי, פרשת השבוע ועוד.
דוד אגמון, מדריך זוגות לפני ואחרי הנישואין, מלווה ומדריך תלמידים באופן אישי ופרטני, מייעץ ומסייע בכל הנדרש, במאור פנים ובלב פתוח.