חנוכה – החנוכיה הפנימית

גילוי הקשר בין הדלקת החנוכיה לבין עשר הספירות הנפש האדם

מהלך גשמי מעיד על מהלך פנימי בנפש שיכול לשנות את הטבע שלנו ע"י גילוי שלוש עשרה מידות הרחמים של הבורא

אשר גרליץ

דרוש מנוי >>>

מוקדש לרפואת אודליה חיה בת לאה, קרן נעמי בת עפרה בתוך חולי עמו ישראלמוקדש לעילוי נשמת עמרם חיים בן יהודה ז"ל, דב שמואל ישראל בן מרדכי ז"ל ת'נ'צ'ב'ה

אודות הכותב

אשר גרליץ

מרצה חזק שמדבר ישר אל הלב. הרב אשר גרליץ פיתח את שיטת "נקודת אמת" לגילוי האור המסתתר מאחורי מעצורי הנפש. במקביל מנהל את תלמוד תורה רשב"י אור הגנוז.