לימוד הלכות פסח 2

מצוות אכילת מצה - שמורה, עשירה, מכונה ועבודת יד

* שיעור חיוב אכילת כזית מצה בליל הסדר* שני עניינים חשובים בהכנת מצות שצריך להקפיד עליהם
* מצה שמורה
* מצה עשירה
* מצת מכונה ומצת עבודת יד

הרב יוחאי ימיני

דרוש מנוי >>>

אודות הכותב

הרב יוחאי ימיני

תלמיד חכם עצום, רב מוסמך, ראש ישיבת "מאורות" ללימוד תורת בעל הסולם ורב קהילה ביישוב "אדם", משנת 2006. מורה עיוני ומעמיק בעל ידע נרחב בפרד"ס התורה, בעל כושר הסברה נדיר. שיעוריו מתאפיינים בחידושים מרתקים, בבהירות יוצאת דופן ומוגשים בנעם ובחן מיוחד. הרב יוחאי כתב ביאור "פנים מבוארות" לתע"ס (תלמוד עשר הספירות) ביאור המשתלב בדברי האריז"ל, מסכם, מחדד ומיישב מקומות מוקשים בתע"ס. כמו כן, כתב פירוש המבאר את מגילת אסתר בשפת המושגים של בעל הסולם זצ"ל.