המתיקות בחסידות – מתורות רבי נחמן מברסלב 8

לימוד תורות קצרות מהספר ״ליקוטי מוהר״ן״

תורה קמ״ג: ״מעלת המקבל עצה מחכמי הדור – כי הוא המתקת הדינים״

הרב יוחאי ימיני

תורה קמ״ג: ״מעלת המקבל עצה מחכמי הדור – כי הוא המתקת הדינים״
צריך לדעת ממי לקבל עצה. וגם איך לתת אותה.
על קבלת עצה מצדיק.
תורה קמ״ד: ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו״.
הסבר יפה ומעמיק על המשפט, ואיך הוא מתקיים בצדיק.
תורה קמ״ה: המשך הנושא מהתורה הקודמת, בדגש על תאוות המחלוקת.

(תורה קמ״ו בשיעור נוסף, נפרד)

תורה קמ״ז: ״מי שהוא עז פנים-  אין לו חלק בתורה״. ומנגד – ״גם מי ששפל ונבזה אין לו חלק בתורה״.
איך שני המשפטים הסותרים הללו מתקיימים.
סוגי עזות שונים: עזות הפנים ועזות דקדושה.
מהי מידת הענווה האמיתית, ומתי עוז וענווה לא סותרים האחד את השניה.
מתקשר גם לעניין עמלק וקליפת עמלק, עם מסר של התגברות על כל מה שמקרר ומרפה אותנו.
קפיצה לליקוטי מוהרן תורה כ״ אות ט׳, שם רבי נחמן מסביר את הדרך להשגת עזות דקדושה – שמחה, כי ״חדוות השם היא מעוזכם״.
וזה העניין של חג פורים, שהבחינה שלו היא עזות דקדושה וענווה שלמה.
איפה רואים זאת במגילה (מרדכי, אסתר) ואיך דווקא מהשילוב הזה באה ישועה גדולה לעם ישראל.

אודות הכותב

הרב יוחאי ימיני

תלמיד חכם עצום, רב מוסמך, ראש ישיבת "מאורות" ללימוד תורת בעל הסולם ורב קהילה ביישוב "אדם", משנת 2006. מורה עיוני ומעמיק בעל ידע נרחב בפרד"ס התורה, בעל כושר הסברה נדיר. שיעוריו מתאפיינים בחידושים מרתקים, בבהירות יוצאת דופן ומוגשים בנעם ובחן מיוחד. הרב יוחאי כתב ביאור "פנים מבוארות" לתע"ס (תלמוד עשר הספירות) ביאור המשתלב בדברי האריז"ל, מסכם, מחדד ומיישב מקומות מוקשים בתע"ס. כמו כן, כתב פירוש המבאר את מגילת אסתר בשפת המושגים של בעל הסולם זצ"ל.

השאר תגובה