המתיקות בחסידות – מתורות רבי נחמן מברסלב 9

לימוד תורות קצרות מהספר ״ליקוטי מוהר״ן״

תורה קמ״ו: ״עדות השם נאמנה מחכימת פתי״

הרב יוחאי ימיני

תורה קמ״ו: ״עדות השם נאמנה מחכימת פתי״
מהפירוש שהתורה ״מחכימת פתי״? איך התורה עוזרת לאדם?

תורה קמ״ח: ״מידת היראה בעצמה היא יראה מה׳ יתברך״
בזוהר הקדוש יש מאמר שמדבר על כך שיש 3 רמות של יראה. במקום אחר כתוב שיש עשר סוגי יראות. ורבי נחמן טוען שיש אינסוף מדרגות ביראה, שהרי לכל יראה יש יראה.
הסבר העניין לעומק.
תורה קמ״ט: ״חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך״
תיקון חצות מסוגל כמו פידיון, כי הוא המתקת הדינים.
הסבר מעמיק על פי תורת הקבלה והספירות של כל התהליך הזה, שעיקרו סוד החיבור של מידת הדין ומידת הרחמים.
מה הסיבה האמיתית מאחורי האמירה ״דוד מלך ישראל חי וקיים״, והגבול הרוחני של חצות על פי הזוהר.
ולמה טוב להסתכל על השמיים בבוקר.
תורה ק״נ: יוסף ראה את דמות דיוקנו של אביו בעת הניסיון עם אשת פוטיפר. אך יעקב בעצמו לא ידע מכך כלום.
איך דמות מתגלה ולא יודעת מכך? זה דבר נסתר מאוד, על פי רבי נחמן.
ואיך למרות זאת עדיין היה ליוסף ניסיון.
תורה קנ״א: סגולה לזרע של קיימא, וגם לאומרה כשהתינוק חולה: לקרוא פרשת ״ובראשי חודשיכם״.  מדוע?
עניין מיעוט וחידוש הלבנה בראש החודש ומדוע דווקא אז יש עת רצון לכפרה.
תורה קנ״ג:  סוד עניין קבלת פני תלמיד חכם
ומהי בעצם ״קבלת פנים״? פירוש וחידוש יוצא דופן של רבי נחמן. ואיך זה נלמד ממשה ויהושע.

אודות הכותב

הרב יוחאי ימיני

תלמיד חכם עצום, רב מוסמך, ראש ישיבת "מאורות" ללימוד תורת בעל הסולם ורב קהילה ביישוב "אדם", משנת 2006. מורה עיוני ומעמיק בעל ידע נרחב בפרד"ס התורה, בעל כושר הסברה נדיר. שיעוריו מתאפיינים בחידושים מרתקים, בבהירות יוצאת דופן ומוגשים בנעם ובחן מיוחד. הרב יוחאי כתב ביאור "פנים מבוארות" לתע"ס (תלמוד עשר הספירות) ביאור המשתלב בדברי האריז"ל, מסכם, מחדד ומיישב מקומות מוקשים בתע"ס. כמו כן, כתב פירוש המבאר את מגילת אסתר בשפת המושגים של בעל הסולם זצ"ל.

השאר תגובה