המתיקות בחסידות – מתורות רבי נחמן מברסלב 7

לימוד תורות קצרות מהספר ״ליקוטי מוהר״ן״

תורה ק״מ: ״ביד כל אדם יחתום, לדעת כל אנשי מעשהו״

הרב יוחאי ימיני

תורה ק״מ: ״ביד כל אדם יחתום, לדעת כל אנשי מעשהו״ (איוב)
השגת מעלת הצדיק, ע״י התבוננות באנשיו המקורבים אליו.
משל החותם והחותמת.
מדוע לפעמים יש רשעים קרובים לצדיקים. ואיך זה מסתדר עם הרעיון של רבי נחמן?
הצדיק מלובלין בספרו ״צדקת הצדיק״ מיישב זאת.
תורה קמ״א: ״אם יזכה שירגיש באמת כאב חטאיו -היינו, שימול את עורלת לבבו״
מהי עורלת הלב, ולמה רבי נחמן אומר שאדם לא יוכל להרגיש באמת אם לא יסיר אותה?
איך אדם במעשיו ובתשובה שעושה משפיע על בניו ועל הכוחות הרוחניים שנבראים ממנו ועל כל המציאות.
הזמן המסוגל למילת ופתיחת הלב ועשיית תשובה – חודש אלול. הסבר מעמיק מדוע.
ואיך גם חודש אדר פועל כך. איך שני חודשים אלו מקבילים זה לזה, מה משותף ביניהם ומה מיוחד בחודש אדר לכך.
עניין תיקון הברית.
וקצת לעניין פורים ועמלק – מה היה כל-כך חמור במעשהו של עמלק ש״זכה״ לציווי למחותו לעולם, בכל הדורות.
עניין סוד ״ראשית״ ו״אחרית״. וחידושים על סוד ״ונהפוך הוא״ ועל פור הגורל שהפיל המן.

תורה קמ״ב: ״מה שהלב חומד ללמוד – זה בעצמו בחינת לימוד״
רבי נחמן אומר בתורה זו, שמי שלא יכול ללמוד כלל – בין אם הוא עם הארץ ובין אם אין לו ספר ללמוד בו, אבל לבו בוער בו והוא נכסף – מה שהלב שלו חומד ורוצה ללמוד – זה בעצמו בחינת לימוד מתוך הספר. הסברת הרעיון לעומק.
איך שני צדיקים רחוקים לגמרי יכולים לתקשר ביניהם בתורה.
איך כל מי שחשב לעשות מצווה ולא עלה בידו, נחשב לו כאילו עשאה.
איך הרצון והלב יכולים להיות בחינת ספר. וראיה לכך מסיפורו של אברהם אבינו.

אודות הכותב

הרב יוחאי ימיני

תלמיד חכם עצום, רב מוסמך, ראש ישיבת "מאורות" ללימוד תורת בעל הסולם ורב קהילה ביישוב "אדם", משנת 2006. מורה עיוני ומעמיק בעל ידע נרחב בפרד"ס התורה, בעל כושר הסברה נדיר. שיעוריו מתאפיינים בחידושים מרתקים, בבהירות יוצאת דופן ומוגשים בנעם ובחן מיוחד. הרב יוחאי כתב ביאור "פנים מבוארות" לתע"ס (תלמוד עשר הספירות) ביאור המשתלב בדברי האריז"ל, מסכם, מחדד ומיישב מקומות מוקשים בתע"ס. כמו כן, כתב פירוש המבאר את מגילת אסתר בשפת המושגים של בעל הסולם זצ"ל.

השאר תגובה