חודש אלול לפי הקבלה *קצר ותמציתי

הכוחות הרוחניים הפועלים בחודש אלול וכיצד להיעזר בהם לצמיחה רוחנית

הכנה תמציתית לחיים באור המיוחד של החודש העברי הבא עלינו לטובה. רכישת כלים מעשיים בהם יכול כל אדם להיעזר – איך לנהוג? על מה לשים דגש? ממה להיזהר? ידע חשוב ממקורות שונים בספרים הקדושים

דוד אגמון

המלה חודש משמעותה התחדשות! בכל חודש יש הארה והשפעה רוחנית המושפעת מלמעלה והיא המיוחדת לו. קדושת הזמן הזו משמשת ככלי להתפתחות רוחנית. כל חודש מהוה "פוטנציאל" להתחדשות של האדם בתחומים מיוחדים בחייו, להיבנות ולהתקדם בהם. חכמת הקבלה מלמדת אותנו שציר התיקון של האדם הוא הזמן שהאדם נע בתוכו. הזמן פועל על פי תכונה מעגלית. שנה מלשון שניות, תקופה מלשון מקיף, חג מלשון לחוג, חודש מלשון התחדשות. האדם נע בתוך הזמן, והזמן היחיד שקיים הוא עכשיו – רגע ההווה. לכן נקרא הקב"ה- הויה ברוך הוא.
נאמר כי "חכם הוא הרואה את הנולד" (פרקי אבות). כלומר, אדם חכם יכול לראות כיצד נבראת המציאות בכל רגע ורגע. כפי שנאמר: "מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית".נשאל את עצמנו האם אנו מתחדשים כל רגע מחדש?
יש עת רצון להתחדשות, זמן שהוא מסוגל לכך יותר. כדי ליצור את השינוי עלינו להתחבר לשורש הרוחני. שינוי בשורש ישפיע על כל הענף. לכן אנו עוסקים בלימוד זה, על מנת ל'תפוס' את החודש כבר מראשו ולשנות את כל הזקוק לשינוי כבר בשורש. בקבלה זה נקרא למתק את הדינים בשורשם. מאוד חשוב באיזה 'ראש', האדם נמצא בראש כל חודש.

עת רצון

חודש אלול זהו עת רצון עצום. בחודש הזה ישנה גילוי של הארה אלוקית, פתח לאדם לגעת בשורש של המציאות. 40 יום של "שמיים פתוחים והמלך בשדה"! כתוב: "דִּרְשׁוּ ה', בְּהִמָּצְאוֹ; קְרָאֻהוּ, בִּהְיוֹתוֹ קָרוֹב" (ישעיהו נ"ה ו'). שאלו חז"ל, מתי זה? עכשיו, בחודש אלול.
אמרו חז"ל: בימים רגילים אדם רוצה לראות את מלך מלכי המלכים, לראות משמע להיות עם המלך, משמע לראות את המציאות שלנו בראייה מתוקנת. ראייה של מלך הינה ראייה של חסד, אהבה, השפעה, אחדות, לראות שכולנו איבר אחד, מצב של גדלות, ראייה רוחנית. "המלך בשדה", אפשר ללכת עכשיו לבחינת המלך שיש בכל אחד מאיתנו.

התבוננות

אלול בגימטרייה זה בינה. החיבור לספירת הבינה מרמז שזהו זמן של עבודת התבוננות. הכח שמתעורר באלול הוא להתבונן אחרת מכל חודשי השנה. כתוב, "וַיָּתֻרוּ אֶת-הָאָרֶץ" (במדבר י"ג כ"א). ארץ מלשון ארציות. ארץ זה רצון. משמע, "וַיָּתֻרוּ", ויחפשו ויתבוננו ברצון, מהו שורש הרצון? מה אני באמת רוצה? איפה אני מונח?
כתוב, "דע מאיין באת, ולאיין אתה הולך" (מסכת אבות). אדם צריך לבדוק היכן הוא עומד במערך הכללי. האם אני קרוב למקום שממנו יצאתי? או שמא אני קרוב יותר למקום שאליו אני הולך? מה המרחק? מהי הדרך? זאת העבודה בחודש אלול, התבוננות ותשובה. התבוננות פותחת אותנו למציאות חדשה של תשובה.

תשובה מהי? 

אומר רבי נחמן: "דע כי תשובה היא לשוב את הדבר למקום שניטל משם". לשוב את הדבר: אתה בעצמך לשוב! להשיב את עצמך. המקור של כולנו הוא האור האלוקי, אור אינסוף פשוט שממלא את כל המציאות. כולנו היינו דבוקים באור אינסוף, חלק אלוק ממעל והתנתקנו מהמקום הזה, נקרענו ממנו אל העולם הזה. לכן אנו באים כתינוק. תינוק=ניתוק, אבל גם תיקון. התיקון מתחיל בזמן הניתוק, יוצא מהרחם, ממקום הרחמים, אל העולם הזה, אל מקום של העלם. אדם אינו רואה שהוא חלק אלוק ממעל, אלא הוא חושב שהוא סתם אדם. לשוב את הדבר למקום שניטל משם זה לראות מי אני ומה אני באמת. להיכן אני שייך?

חיבור עם הבורא

אלול זה ר"ת, "אֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי לִי" (שיר השירים ו' ג'). זהו זמן של חיבור בין האדם לבורא. חיבור שהוא לפנים משורת הדין, זהו זמן של תפילה ותחנונים, של תשובה, שמיים פתוחים והכל ברחמים, כל הדינים מתמתקים באלול. אני, האני הקטן שרואה רק את עצמו, נותן את עצמי לדודי, לבורא, ואז הבורא יכול לתת את עצמו לי. האדם מתחבר באינסוף כשהוא מבטל את האני.

40 יום של רחמים 

הקבלה מלמדת שאין העדר ברוחני. כל דבר שקרה במציאות נשאר קיים לעולם. השורש הרוחני של הזמן הזה הינו העליה של משה רבנו להר סיני.
משה עולה להר סיני ל-120 ימים. פעם ראשונה עולה ל-40 ימים ראשונים מיד אחרי מתן תורה, ו' בסיון ויורד ב-י"ז בתמוז (שבירת הלוחות), עולה שוב למחרת ל-40 ימים שניים, בי"ח בתמוז ויורד בסוף אב, ואז עולה שוב ל-40 ימים אחרונים בא' באלול ויורד ביום כיפור עם הלוחות השניים. אלה 40 יום של סליחה, רחמים וכפרה. זה התגלה על-ידי משה רבנו וזה מתגלה עכשיו אצלנו במציאות.

סיפור

עני אחד ראה אדם טובע ורץ להצילו. לאחר מכן, שאל אותו העני, מי אתה? ענה לו, אני הבן של המלך ומיד ביקש ממנו להתלוות אליו לארמון. ניגשו לארמון וסיפרו למלך את הסיפור. המלך מאוד התרגש והודה לאותו עני והזמין אותו לבוא למשך שעה אל הארמון ולקחת מכל אוצרותיו את שירצה. לאחר שהלך העני הבין המלך את מה שהוא אמר והתייעץ עם שריו מה לעשות. הרי אפשר "לרוקן" בשעה את כל הארמון. מה עשו? הכינו סעודה גדולה מאוד וכשהגיע אותו עני וראה את השולחן מלא כל טוב, גבר עליו הרעב, התיישב וסעד שעה ארוכה. כשנשארו לו רק 5 דקות לסיום הפגישה, קם מהר וחטף מספר דברים ויצא מהארמון. כך זה אלול בשבילנו. אלו הם ה"חמש דקות" האחרונות של השנה ואנחנו מזומנים אצל המלך, עת רצון, השמיים פתוחים והמלך בשדה.

החודש

חשוב לשים לב שאנו נכנסים למרחב חדש בזמן, חודש אלול. כתוב בספר יצירה: "המליך אות י' במעשה, וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם בתולה בעולם, אלול בשנה ויד שמאל בנפש זכר ונקבה".

צרוף שם הוי-ה

בכל חודש מתגלה צרוף שונה של שם הוי-ה ב"ה. הצרוף של החודש הוא ה-ה-ו-י. היוצא מסופי תיבות של הפסוק, "וּצְדָקָה תִּהְיֶה לָּנוּ, כִּי" (דברים ו' כ"ה). תורת הקבלה מלמדת שיש אות נקבית ואות זכרית, אות נקבית זה הכלי ומשמעה דין ואות זכרית זה האור ומשמעה רחמים. הצרוף של חודש ניסן הוא י-ה-ו-ה, זהו המצב המתוקן זרימת האור, השפע, אל הכלי. אם כך, כיצד חודש אלול הינו חודש של רחמים והרי לפי הצרוף שלו, היה אמור להיות חודש של דינים?
על כך מסופר בספר הזוהר הקדוש שחילקו בגורל את החודשים בין יעקב ועשו. עלה בגורלו של יעקב החודשים הראשונים: ניסן, אייר, סיוון. ובגורלו של עשו עלו החודשים תמוז, אב, אלול. מסופר שיעקב התרעם על הדבר הזה, נלחם וגנב לעשו את חודש אלול והיפך אותו לחודש של רחמים גמורים, הפך את החושך לאור.
בפסוק של צרוף החודש מופיעה המילה צדקה. זהו עת רצון להרבות בצדקה. הצדקה מחברת אותנו עם האור של הבורא. כתוב במגילת אסתר, "וּמִשְׁלֹחַ מָנוֹת אִישׁ לְרֵעֵהוּ, וּמַתָּנוֹת לָאֶבְיֹנִים" (אסתר ט' כ"ב). "אִישׁ לְרֵעֵהוּ, וּמַתָּנוֹת לָאֶבְיֹנִים" זה ראשי תיבות, אלול.

מזל בתולה

כתוב "מָצָא אִשָּׁה, מָצָא טוֹב" (משלי י"ח כ"ב). ה'בני יששכר' כותב, מה זה, מצא אישה מצא טוב? מדובר על חודש אלול בו ניתן למצוא את בחינת הבתוליות בנפש האדם. למצוא את מידת ההתחדשות, "שׁוּבִי בְּתוּלַת יִשְׂרָאֵל" (ירמיהו ל"א כ'). זו הזדמנות לאדם לעורר בתוכו את כח ההתחדשות, את הבתוליות. להתחזק באמונה שאדם יכול להתחיל מחדש, "חֲדָשִׁים, לַבְּקָרִים, רַבָּה, אֱמוּנָתֶךָ" (איכה ג' כ"ג). מה שעוצר אותנו הרבה פעמים הוא חוסר האמונה שאנו יכולים להתחדש, להופיע כחדשים. אבל כל נשימה היא נשימה חדשה, כל רגע הוא רגע חדש השאלה היא האם אני יכול להתחבר לזה?
כתוב בירמיהו, "אָז תִּשְׂמַח בְּתוּלָה בְּמָחוֹל" (ירמיהו ל"א י"ב), מחול מלשון מחילה. "הָפַכְתָּ מִסְפְּדִי לְמָחוֹל לִי" (תהילים ל' י"ב) – החושך הופך לאור. זהו התהליך שאנו עוברים עכשיו, תהליך של מחילה, מבקשים מחילה מהשמיים, מחילה בתוך עצמנו, וכמובן מחילה בין איש לרעהו.

שיהיה חודש טוב ומבורך

מוקדש לרפואת הרב מיכאל בין אסתר בינה, רבקה בת תפרחה, אודליה חיה בת לאה, פז בת ורד בתוך שאר חולי עמו ישראל

השאר תגובה

אודות הכותב

דוד אגמון

מקים, מייסד, מנהל בפועל ומורה במרכז מודעות, בשליחותו
של כ' הרב מרדכי שיינברגר שליט"א. מעביר שעורי פנימיות עם הוראת
דרך והכוונה בנושאים שונים כגון פרשת השבוע, מסילת ישרים וכתבי בעל הסולם. כותב
מאמרים בנושאים שונים כגון: מהות חודשי השנה, חינוך ילדים, חגים ומועדים, תפקיד
וייעוד אישי, פרשת השבוע ועוד. דוד אגמון, מדריך זוגות לפני ואחרי הנישואין, מלווה
ומדריך תלמידים באופן אישי ופרטני, מייעץ ומסייע בכל הנדרש, במאור פנים ובלב פתוח.