חודש ניסן לפי הקבלה *קצר ותמציתי

הכוחות הרוחניים הפועלים בחודש ניסן וכיצד להיעזר בהם לצמיחה רוחנית

הכנה תמציתית לחיים באור המיוחד של החודש העברי הבא עלינו לטובה. רכישת כלים מעשיים בהם יכול כל אדם להיעזר – איך לנהוג? על מה לשים דגש? ממה להיזהר? ידע חשוב ממקורות שונים בספרים הקדושים

המלה חודש משמעותה התחדשות! בכל חודש יש הארה והשפעה רוחנית המושפעת מלמעלה ומיוחדת לו. קדושת הזמן הזו משמשת ככלי להתפתחות רוחנית. כל חודש מהוה "פוטנציאל" להתחדשות של האדם בתחומים מיוחדים בחייו, להיבנות ולהתקדם בהם. יש עת רצון להתחדשות, זמן שהוא מסוגל לכך יותר. כדי ליצור את השינוי עלינו להתחבר לשורש הרוחני. שינוי בשורש ישפיע על כל הענף. לכן אנו עוסקים בלימוד זה, על מנת "לתפוס" את החודש כבר מראשו ולשנות את כל הזקוק לשינוי כבר בשורש. בקבלה זה נקרא למתק את הדינים בשורשם. מאוד חשוב באיזה 'ראש', האדם נמצא בראש כל חודש.
נאמר כי "חכם הוא הרואה את הנולד" (פרקי אבות). כלומר, אדם חכם יכול לראות כיצד נבראת ונולדת המציאות בכל רגע ורגע. כפי שנאמר, "מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית". נשאל את עצמנו האם אנו מתחדשים כל רגע מחדש?

מושג הזמן

מוסבר (הרב צבי הירש ברוידא זצ"ל) שלא הזמן עובר על האדם, כפי שנהוג לחשוב, אלא האדם הוא זה שנוסע בתוך הזמן. לדוגמא: בשבת הראשונה של בראשית, נקבעה מעין "תחנת דלק רוחנית" ששמה שבת. בכל שבוע מגיע האדם לאותה תחנה וזו ממש אותה השפעת קדושה עצמה של שבת בראשית. כך גם בכל המועדים. בפסח בכל שנה אנו מגיעים לתחנה של גאולת מצריים ובזמן זה יכול האדם להשיג השפעה של חירות-אישית וכללית. האדם יכול לקבל שפע רוחני ולהתעלות בעזרתו. כך גם בראשי חודשים. לכן חשוב להכיר את התוכן הרוחני והכוחות הסגוליים של כל חודש.
חכמת הקבלה מלמדת אותנו שציר התיקון של האדם הוא הזמן שהאדם נע בתוכו. הזמן פועל על פי תכונה מעגלית. שנה מלשון שניות, תקופה מלשון מקיף, חג מלשון לחוג, חודש מלשון התחדשות. האדם נע בתוך הזמן, והזמן היחיד שקיים הוא עכשיו – רגע ההווה. לכן נקרא הקב"ה- הויה ברוך הוא.

צרוף שם השם

ישנם שנים עשר צרופים שונים של שם הבורא י-ק-ו-ק. כל חודש עברי מקושר לצרוף שונה (סדר אותיות שונה). הצרוף מבטא את גילוי האור של הכוחות הרוחניים והנפשיים הבאים לידי ביטוי בחודש. שם השם המיוחד לכל חודש לקוח מתוך פסוק מסוים. ישנם שנים עשר צרופים שונים של שם הבורא י-ק-ו-ק. כל חודש עברי מקושר לצרוף שונה (סדר אותיות שונה). הצרוף מבטא את גילוי השפע של הכוחות הרוחניים והנפשיים הבאים לידי ביטוי בחודש. שם השם המיוחד לכל חודש לקוח מתוך פסוק מסוים. שם השם הקשור לאדר הוא ס"ת של פסוק"עִירֹה וְלַשֹּׂרֵקָה בְּנִי אֲתֹנוֹ" (בראשית מ"ט י"א). צרוף שם השם היוצא ממנו הוא ק-ק-י-ו. אנו יודעים שסדר ההשתלשלות הנכון הוא של אותיות זכריות (י,ו) תחילה ואחריהן נקביות (ה,ה) – כך האור נכנס לכלי בצורה מתוקנת. כמו בניסן "יִשְׂמְחוּ הַשָּׁמַיִם וְתָגֵל הָאָרֶץ"(תהילים צ"ו י"א) – ר"ת י-ק-ו-ק. במצב הפוך יש מצב של דין, שכן הכלי הריק (אות ה') מופיע ראשון. בחודש אדר סדר האותיות הוא ה-ה (נקבי) י-ו (זכרי). בעבודה, זה מרמז שעלינו להפך או למלא את כל החושך (הכלי הריק) באור גדול.
בספר 'בני יששכר' כתוב שכאשר מתפללים מוסף של ראש חודש, כאשר מברכים, ברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חדשים – בהזכרת שם השם בברכה זו צריך לכוון לשם השם המיוחד לאותו החודש (מופיע בסדורים האשכנזים נוסח ספרד). בכך ניתן להמתיק את הדין בשורשו.

שיחה עם הבורא

כתוב בספר יצירה, "המליך אות ה' בשיחה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם טלה בעולם וניסן בשנה ורגל ימין בנפש זכר ונקבה". הכח העיקרי הפועל בחודש זה הוא כח השיחה, כח הדיבור. בחודש הזה אנו זוכים לתיקון הפה. עיקר תיקון הדיבור הינו התיקון של השיחה בין אדם לקונו. כתוב על יצחק אבינו, "וַיֵּצֵא יִצְחָק לָשׂוּחַ בַּשָּׂדֶה לִפְנוֹת עָרֶב" (בראשית כ"ד ס"ג), יצא להתפלל, תיקן את תפילת מנחה. גם ענין ההגדה של פסח, זה הכל ענין של שיחה, סיפור ודיבור.
בספר "בני יששכר" כתוב מפני מה בני ישראל מתפללים ואינם נענים? מפני שאינם יודעים להתפלל בשם הנכון, שנאמר, "אֲשַׂגְּבֵהוּ כִּי יָדַע שְׁמִי. יִקְרָאֵנִי וְאֶעֱנֵהוּ" (תהילים צ"א). כביכול, הקב"ה אומר, למה אני עונה לו? כי הוא קורא לי בשמי. השימוש בשם הנכון הוא דבר מאוד חשוב. חשוב להכיר את הצירוף של השם השולט באותו חודש. כמו שנאמר, "וָאֶתְחַנַּן אֶל השם בָּעֵת הַהִוא" (דברים ג' כ"ג). מרומז שסגולה שתפילותינו תתקבלנה היא שנכוון אל השם של אותה עת, לאותו השם של אותו חודש, לצירוף הנכון.
ניסן הוא החודש היחיד ששם השם כסדרו י.ק.ו.ק, כפי שהוא, הארה ישרה שלמה וזה נקרא, "אתערותא דלעילה". זוהי התכונה המרכזית של החודש, החיבור הזה בין שמים וארץ. כאמור, הצרוף יוצא מראשי התיבות של הפסוק, "יִשְׂמְחוּ הַשָּׁמַיִם וְתָגֵל הָאָרֶץ" (תהילים צ"ו י"א).

התעוררות מלמעלה

חודש ניסן הינו חודש של ניסים, חודש שפותחים לאדם מלמעלה. כמו שמסופר על קריעת ים סוף, "ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא בחזון המרכבה". האישה הפשוטה ביותר ראתה גילוי אלוקות שלם, מה שלא ראה אחד מגדולי הנביאים. כתוב בספרי הסוד, אדם יושב בליל הסדר שותה כוס ראשונה ומקבל גדלות ב', הארה אלוקית מאוד גדולה. אמנם אחרי זה יש, "אתערותא דלתתא", 49 ימים של ספירת העומר שבהם צריך האדם, בעצם העבודה שלו, להתאמץ ולקנות את אותה הארה שקיבל מלמעלה בליל הסדר על מנת שיקבל אותה מחדש בחג מתן תורה, 50 יום לאחר הפסח.

יציאה מהגלות

עיקר הכח של יציאת מצרים זה פסח, אותיות 'פה סח', פה מדבר (ס"ח בגימטרייה = חיים). לעומת פרעה = פה רע, שלא יכול לדבר, חוסם את התפילה. מתי התחילה גאולת מצרים? "וַתַּעַל שַׁוְעָתָם" (שמות ב' כ"ג). 210 שנים בני ישראל במצרים, עד שהם צועקים לקב"ה, הצעקה עולה מעלה ושוברת את הקליפה של פרעה. הגלות שלנו נקראת גלות הדיבור והגאולה נקראת גאולת הדיבור.
בני ישראל במצרים, במייצר, במקום של צרות. כשאדם בצרות הוא אינו יכול לראות דבר, קשה לו אפילו לפתוח את הפה ולהתפלל. לכן עיקר התיקון של חודש ניסן זה תפילה ויש סייעתא דשמיא מיוחדת בתפילות. אדם שבימים רגילים קשה לו להתפלל, עכשיו זו עת רצון. בחודש ניסן נפתחים השמיים לשיחה, לדיבור ולתפילה. בני ישראל יוצאים למדבר. מדבר מלשון מדבר. מה קורה כשאדם נעשה מדבר? (דיבורים נכונים כמובן) המהות של היהודי היא הודיה, מודה בדיבור, תפילת הודיה, אמירת הלל. קודם כל אומר תודה כשפוקח את עיניו בבוקר, תפילה הינה יצירת קשר עם הקב"ה. אנו נקראים "תולעת יעקב" כי הכח של התולעים הוא בפה. כל הכח של היהודי זה בפה. ליל הסדר הוא הלילה היחידי בו אנו אומרים הלל שלם, כח הדיבור בשלמותו.

חיבור שבדיבור

אומר שלמה המלך, "נַפְשִׁי, יָצְאָה בְדַבְּרוֹ" (שיר השירים ה' ו'). כשאדם מדבר הנפש שלו יוצאת. כשאדם מדבר הוא יוצר קשר בדרך של אור עם אור, אור אלוקי, נפש אלוקית, נשמה אלוקית מתחברת עם האור האלוקי שבבריאה, מפגש בין נשמות.
הכח המאפיין את האדם הוא הדיבור. אנחנו אומרים, דומם, חי, צומח, מדבר. האדם נקרא מדבר על שום כח הדיבור שבו. "כִּי-חַיִּים הֵם, לְמֹצְאֵיהֶם" (משלי ד' כ"ב), זאת אומרת,"מוצאיהם", מוציאים אותם, מדברים אותם. תפילה מלשון פתילה. פתיל של אור שיוצא מן האדם ומחבר אותו למקום שאינו שייך לשם עדיין. מצד המציאות האדם עדיין קרוב יותר לאדמה אבל על-ידי תפילה, על-ידי דיבור, אדם עולה ויכול להגיע עד לעולם אצילות. האדם נברא כנפש חיה, בתרגום, "רוח ממללה", רוח מדברת. זה כל הכח של חיבור.

החודש הראשון

תחילת השנה. ניסן הוא החודש הראשון בשנה, "הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם, רֹאשׁ חֳדָשִׁים" (שמות י"ב ב'). בשניים עשר הימים הראשונים של חודש ניסן אנחנו קוראים את הפרשיות של קורבנות הנשיאים שהקריבו בחנוכת המשכן. כל נשיא, כל יום, הוא כנגד חודש בשנה, כנגד צרוף שם השם שבכל חודש בשנה וכנגד כל שבט משבטי ישראל. ימים אלו הינם שורש וישנה חשיבות גדולה מאוד בימים אלו לא לכעוס מכיוון ששניים עשר יום אלה, הם כנגד חודשי השנה כשורש לענף. אומר רבי חיים ויטל זיע"א, הימים האלה הם כנגד לידה של אדם, חודש לכל לידה רוחנית, יציאה החוצה, יציאה ממצרים.

המלכות המתוקנת

דוד המלך אומר, "וְלִבִּי חָלַל בְּקִרְבִּי" (תהילים ק"ט כ"ב). דוד המלך מסמל במערכת הספירות את ספירת המלכות, הספירה האחרונה, הכלי לקבלת השפע. בשם השם יש ארבע אותיות – י.ק.ו.ק – שהן כנגד עשר ספירות, כשה-ה' האחרונה נקראת ספירת המלכות. בעצם, המלכות היא הרצון שלנו. מדוע זה נקרא מלכות? כי הרצון מולך על כל המעשים שלנו, על-פי מה שאנחנו רוצים כך אנו נוהגים. אנו מנהגים את חיינו כדי שאותו רצון יבוא לידי מימוש ואותו אור אלוקי יתלבש בכלי שלנו לקבלת שפע. תורת הקבלה מסבירה את כל המציאות בדרך של אורות וכלים. כל תענוג שבעולם הוא אור אלוקי, כל הרצון שלנו לקבלת שפע זה הכלי לקבלת אור. האות של החודש היא האות ה' המעידה על הכלי השלם לקבלת השפע.
דוד המלך מלמד את סוד המלכות המתוקנת, הכלי המתוקן. הכלי המושלם הוא, "וְלִבִּי חָלַל בְּקִרְבִּי". הלב שהוא משכן הרצון, עובר תיקון. "מה ליבך חפץ"? הקב"ה מבקש את ליבו של האדם. שלמה המלך אומר, "תְּנָה בְנִי לִבְּךָ לִי" (משלי כ"ג כ"ו). כלי מתוקן יכול לתת לשפע האלוקי להתיישב בתוכו. זה נקרא לעשות נחת רוח לשם יתברך, שהרוח האלוקית תנחת, השפע יתיישב בתוך הכלי, בתוך הלב הנכון. חודש ניסן הינו המלכות המתוקנת. המלכות המתוקנת זהו לב שלא רוצה לעצמו שום דבר, רוצה את רצון הבורא, רוצה להשפיע לאחרים, "ואהבת לרעך כמוך". בניסן, בפסח, אפשר לפסוח על כל המדרגות ולהגיע למצב תודעה חדש, ללב חדש. "לֵב טָהוֹר בְּרָא לִי אֱלֹקִים, וְרוּחַ נָכוֹן חַדֵּשׁ בְּקִרְבִּי" (תהילים נ"א י"ב).

סוף דבר

אנו נולדים מחדש בניסן, זו עת רצון גדולה מן השמיים, מתחילים ברגל ימין (האיבר של החודש), בחסד, ניסים רבים, כל הטבע מתחדש, הכול צומח (חג האביב – אב י"ב חודשים), אדם יכול ליצור קשר מחודש עם בוראו. שנזכה להחזיר את האורות חזרה הביתה.

חודש טוב ומבורך

אהבתם? שתפו

השאירו תגובה

אודות הכותב

הרב דוד אגמון

מקים, מייסד, מנהל בפועל ומורה במרכז מודעות, בשליחותו של כ' הרב מרדכי שיינברגר שליט"א. מעביר שעורי פנימיות עם הוראת דרך והכוונה בנושאים שונים כגון פרשת השבוע, מסילת ישרים וכתבי בעל הסולם. כותב מאמרים בנושאים שונים כגון: מהות חודשי השנה, חינוך ילדים, חגים ומועדים, תפקיד וייעוד אישי, פרשת השבוע ועוד. דוד אגמון, מדריך זוגות לפני ואחרי הנישואין, מלווה ומדריך תלמידים באופן אישי ופרטני, מייעץ ומסייע בכל הנדרש, במאור פנים ובלב פתוח.