מחבקים את עמותת מודעות

For English please scroll down ***
לעמותה אישור סעיף 46 לחוק מס הכנסה על תרומה מוכרת.
אישור זה מאפשר לתורמים לקבל החזר של 35% על כל תרומה בסוף שנת הכספים.
אתם גם תורמים, גם נהיים שותפים וגם מקבלים החזר.
 • לתרומה בהעברה בנקאית:
 • מודעות מרכז רוחני לקבלה וחסידות
  הבינלאומי (31)
  מס' חשבון 603940
  מס' סניף 046
 • לתרומה באפליקציית "ביט":
  052-5807826
 • לתרומה טלפונית חייגו עכשיו:
 • 03-5100587 / 054-4793070
 • לתרומה באמצעות כרטיס אשראי:

השותפות של כולנו יחד

גולשים וגולשות, לומדים ולומדותחברי קהילת מודעות ברחבי הארץ והעולם, האתר הזה נבנה עבור כל אחד מכם/מכן ונועד להיות שופר גדול להפצת פנימיות התורה.נשמח מאוד שתהיו שותפים שלנו בהפצה. כל תרומה משפיעה והברכה גדולה עד בלי די. כספי מעשרות יתקבלו בברכה  –אין מעט או הרבה, יש שותפות פשוטה של כולנו בדרך!

בברכה, דוד אגמון וכל קהילת "מודעות"

»
Our Joined Goal
Dear friends and scholars of "Mudaut" from Israel and from around the world, Shalom,
This website was created for the good use of each and every one of you. It is part of the "GREAT SHOFAR", the distribution the knowledge of Kabbalah, the teachings of PNIMIYUT HATORA, to all who aspire. We'll be glad to have you as a partner in this great task. Know that every donation counts and will make a difference. For sure you will be infinitely blessed by it. "Mudaut" is a non-profit organization and has an official certificate of proper management from the Israeli 'Registrar of Charities'. "Mudaut" also has the approval of section 46 of the Income tax Law on a known donation. This certificate allows the donors to accept a tax refund of 35% for each donation at the end of the fiscal year. For American donors we also have a P.E.F account through which you can receive a tax refund in the U.S. You make a donation, become a partner, and win the refund. Know that there is no amount too little or too big, there is only the simple partnership of all of us on the path to achieve our joined goal.
 • To donate by bank transfer:
  Mudaut – A Spiritual Center for Kabbalah and Chasidut
  The International Bank #31
  Account No. 603940
  Branch No. 046
 • To donate with BIT:
  052-5807826
 • To donate by phone:
  Please dial –
  03-5100587
  972+54-479-3070
 • To donate by credit card or Paypal:
  Please enter here >>
All the best of blessings,
David Agmon and all the people at "Mudaut"