לימוד ספר 'דעת תבונות'

לימוד בספר ‘דעת תבונות’ של הרמח”ל
עיקרי האמונה לפי חכמת הקבלה