לימוד ספר 'תומר דבורה'

לימוד בספר הקבלה של רבי משה קורדובירו זצ”ל
עם פירוש ‘ויאמר משה’ מאת הרב מרדכי שיינברגר שליט”א