פרשת השבוע בחיים

פנימיות הפרשה בעבודה הרוחנית של האדם