אב”י הנחל

י’שראל ב’ער א’ודסר
מכתבים של
רבי נחמן מברסלב

“איך אפשר שלא יחלקו עלי מאחר שאני הולך בדרך חדש
שעדין לא הלך בו אדם מעולם,
וגם הבעל שם טוב לא, ושום בריאה לא.
אף על פי שהוא דרך ישן מאד,
אף על פי כן הוא חדש לגמרי….”

(מתוך הספר, מכתב עה עמ’ רלא)

50.00