אבן שלמה חומש בראשית

פירושי נשמה על התורה
מאת רבי שלמה קרליבך

עורך הרב שלמה כ"ץ

בראשית הוא הסיפור של השבת, שהוא הסיפור של העולם והסיפור של הקדוש ברוך הוא.
וכאן מתחיל הסיפור של עם ישראל
.
בספר שלפניכם לוקטו פרקי לימוד השייכים לפרשת השבוע, שנאמרו מפי ר' שלמה קרליבך במגוון אופנים –
הופעות, שיחות חולין, שיעורים וראיונות – ונשמרו בסרטים ובהקלטות שמע.

אבן שלמה מבאר עד כמה דברי התורה שאנו לומדים קרובים אלינו הרבה יותר מכפי שחשבנו.
לר' שלמה היתה קרבה עצומה בינו לבין כל מילה שיצאה מפיו.
הוא היה התורה שלימד, הוא היה התפילות שהתפלל, הוא היה השירים ששר.

כריכה קשה

70.00