אגרות הסולם

מקורי, נדיר ומרגש מ”בעל הסולם”
הוצאה חדשה, מהודרת,
מדוקדקת ומלאה מן המקור

הרב יהודה הלוי אשלג
מסמך נדיר המאפשר הצצה לעולמם הפנימי של בעל הסולם (מחבר פירוש הסולם לספר הזהר) ותלמידיו,
בשאלות על דרכי עבודת ה’
המביאה את הקורא להזדהות ושאיפה להתעלות לרום מעלתם.
בתוספת מכתבים חדשים שלא ראו אור מעולם, הערות עזר קצרות,
אלפי מראי מקומות ומפתחות לפי נושאים בעבודת ה’.

כריכה קשה

85.00