אדם וביתו

על חיי המשפחה

הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק

הנושאים המרכזיים בספר:
אדם וחוה, הנישואין, גאולת יחסי האישות,
הורות טבעית והורות גאולה
כיבוד הורים ומוראם
תורה ושכינה

התמקדות במערכות יחסים שבתוך המשפחה – בין בעלים ונשותיהם הורים וילדיהם
דרך הבנת מונחים שעניינם בתאוריה אודות האישיות האנושית.

מאפיין חשוב של אבחנותיו של הרב סלובייצ'יק היא הדרך שבה הוא הגיע אליהן,
הצומחות מלימודו את התנ"ך, התלמוד והמדרש
ומתוך אוסף רחב של ספרות ההלכה והאגדה.

60.00