אוצרות הרמח״ל

דברי תורה, מדרשים וביאורים על התנ״ך

רבי משה חיים לוצאטו זצ״לֹ

הספר מחולק לשלושה חלקים:  * ביאורים על תנ"ך
* דרושים ומאמרים
* דברי תורה מתוך אגרות רמח"ל
כריכה קשה

60.00