אוצרות חיים עם פירוש ״אור עולם״

הרב רבי חיים ויטאל עם פירוש הרב שיינברגר שליט"א

כשמו כן הוא, ספר זה מכיל אוצרות גנוזים המביאים לאדם הלומד אותם חיי אמת, הנמשכים מלימוד פנימיות התורה.
הפירוש מאיר את התוכן באור שבעת הימים העולה מספריו של הרב אשלג,
המשלב בכתביו את תורת האריז"ל והעבודה הפנימית לפי דרך הבעש"ט והחסידות.

כריכה קשה, סט שני כרכים

130.00