אוצר המשלים על התורה

סט 5 כרכים
משלים שנאמרו ע”י גדולי ישראל
מלוקטים ממאות ספרים ומקורות נוספים
ומותאמים לפסוקי פרשיות השבוע

משלים על חמישה חומשי תורה
מגדולי ישראל

200.00