תע"ס חלק א' עם פירוש ״אור בראשית״

לימוד תלמוד עשר הספירות חלק א׳

הרב יוחאי ימיני

חוברת ללימוד תלמוד עשר הספירות עם פירוש "אור בראשית", המתמצת שיעורים יסודיים שמסר הרב יוחאי ימיני.
החוברת עוסקת בחלק א' של התע"ס, בנושא: צמצום ואור ישר.
מבואר ומעובד בלשון קלה ובהירה השווה לכל נפש. מומלץ מאוד למתחילים! 

החוברת מכילה גם את פירושו של "בעל הסולם", הרב יהודה לייב הלוי אשלג זצ"ל, על עיקרי חכמת הקבלה מהאר"י זצ"ל. פירוש זה נחלק לשניים:
* אור פנימי – ביאור מקומי לכל המילים והעניינים הקשים והסתומים שבדברי האריז"ל, המובאים בכל דף ודף, בפשטות ובבהירות רבה.
* הסתכלות פנימית – ביאור היקפי לכל עניין ועניין בהרחבה רבה המיישב ומקרב אל הדעת של כל מעיין בינוני המתקרב אל סף החכמה.

ובנוסף – ביאורים מיוחדים מאת הרב יוחאי ימיני:
* פנים מבוארות – ביאור משתלב בתוך דברי האריז"ל המסכם ומחדד את ההבנה בדברי האור פנימי.
* אור בראשית – הרחבה ויישוב מקומות מוקשים בתלמוד עשר הספירות.

הרב יוחאי ימיני עומד בראש כולל "אור בראשית" ללימודי קבלה, וכן מלמד במרכז 'מודעות' את תלמוד עשר ספירות. תלמיד חכם, שנון ומלא ח"ן (חכמת נסתר).

45.00