אור הבהיר

על ערכים בקבלה
יהדות ומחשבת ישראל

הרב יהודה הלוי אשלג זצ"ל

הספר מסודר ע”פ ערכים ועוסק בהבהרת מושגים באמונה ובטחון,
חכמה ודעת, ביסודות היהדות, במוסר ובמחשבת ישראל
ובפענוח כללי חכמת הקבלה ורזי נסתרות.

בספר מצויים יסודות והבהרות שיהיו לתועלת עצומה לכל באי שערי חכמה ופנימיות התורה
וזאת מלבד הפנינים היקרות שהעניק לנו,
אשר יעשירו את מהלך מחשבתם של מבקשי האמת.”
(מתוך הקדמת המו”ל לספר)

 

70.00