אור תורה השלם

מאת ה"מגיד ממעזריטש"
פירוש על פרשות השבוע

עם רמזי תורה על שיר השירים, תהילים
פסוקים מלוקטים ואגדות חז"ל

 

דוב בער ממעזריטש

רבי דוב בֶּער מִמֶזריטש מכונה ה"מגיד ממעזריטש", היה גדול תלמידי הבעל שם טוב,
ושנה לאחר הסתלקותו, מונה לממשיך דרכו ומנהיג תנועת החסידות הכללית.
בתקופתו גדלה ההתנגדות לחסידות, אך גם הצטרפו לחסידות גדולי ואדירי עולם.
לאחר הסתלקות המגיד הנהגת החסידות התפצלה בין כל תלמידיו

פירוש על פרשות השבוע
ובנוסף:

רמזי תורה על שיר השירים
רמזי תורה על התהילים
רמזי תורה על פסוקים מלוקטים
רמזי תורה על אגדות חז"ל

עם הערות וציונים

65.00