אם רץ לבך

רוח וקודש בחיי היום – יום

אלחנן ניר

תוכן עניינים:

שוב למקום: מספר יחזקאל אל ספר יצירה
תענוג תמידי אינו תענוג: ר’ ישראל בעל שם טוב
צריך ליפול ממדרגתו: ר’ נחום מטשרנוביל
רק לרוץ ברצוא: ר’ אלימלך מליז’נסק
שוב הוא תכלית הבריאה: ר’ שניאור זלמן מלאדי
מציאות מיושבת: האדמו”ר האמצעי
הכול בצמצום נפלא: ר’ נחמן מברסלב
מעבר לרצוא ושוב: הראי”ה קוק
הדיאלקטיקה של איש האלוהים: הרי”ד סולובייצ’יק
סיכום השיטות

70.00