אמונה ברורה – להסיר ספקות באמונה

הרב ראובן פיירמן

דורנו הוא דור דעה. יש לדבר עמו בשפה אינטלגינטית וברורה.
את אמונת ישראל יש להוכיח בצורה רציונלית ומשכנעת.
התורה מצווה לחדד את היכולת להסביר את עיקרי האמונה.

"הייתי מכנה את הספר הזה "מורה נבוכי הדור" (אלישע האס, פרופסור לביופיזיקה אוניברסיטת בר אילן)

55.00