אומנות החינוך

עקרונות, מיומנויות
ועצות מעשיות

הרב גינזבורג

בספר זה מובאים יסודות החינוך היהודי, מטרותיו, והנחותיו לגבי נפש האדם,
וכן את המיומנויות הנצרכות לעוסקים בחינוך כדי להצליח
במשימתם עם תלמידיהם וחניכיהם.
בספר דוגמאות רבות ורלוונטיות המציגות את האופן
בו ניתן ליישם את העצות הנפלאות של קונטרס “כללי החינוך וההדרכה”
אותו כתב האדמו״ר השישי של חסידות חב״ד רבי יוסף יצחק שניאורסון
(המכונה: ״הריי״ץ״), עליו ספר זה מבוסס.

זהו ספר הדרכה ראשון במעלה
להכוונת ופיתוח כישוריו של כל מי שעוסק בחינוך
,
הן במסגרות פורמאליות ולא-פורמאליות והן בבית ובמשפחה.

כריכה רכה

55.00