מבצע!

אני ערב לו – I GUARANTEE

מהדורה באנגלית
המדריך היהודי לאכילה בריאה
וחיים בריאים.

הבריאות הטבעית לפי רפואת הרמב”ם – ללא רופאים ותרופות.
שיטה זו עזרה בריפוי של עשרות אלפי אנשים ועזרה במניעת מחלות.
הבטחת הרמב”ם, שאם יאמץ האדם עקרונות חיים אלו,
הוא ערב לו” שיהיה בריא כל ימיו ולא יחלה.

שיטת טיפול עצמית

80.00