אנציקלופדיה לברכות הנהנין

לפי כל השיטות והדעות

ר' יוסף חיים כהן

לוח ברכות ברכה ראשונה וברכה אחרונה
ע"פ מרן השולחן ערוך, הרמ"א, המשנה ברורה ופוסקי זמננו
לפי כל השיטות העדות והמנהגים
מלווה בתמונות צבעוניות להמחשת דברי המאכל

60.00