ארבע התעניות ובין המיצרים

בהלכה ובאגדה
חוברת קטנה ומופלאה
בשפה קלה ועכשווית

החוברת כתובה בשפה ברורה ועכשוית

בשער האגדה:

חורבן בית המקדש הראשון
חורבן בית המקדש השני
עשרה הרוגי מלכות
ארבע התעניות
נחמו נחמו עמי
מגילת איכה – עם פירוש מילולי קצר

בשער ההלכה:

הלכות ארבע התעניות
תפילות התענית
קריאת התורה
בין המיצרים
חודש מנחם אב
שבוע שחל בו תשעה באב
שבת חזון
ערב תשעה באב
סעודה מפסקת
דברים האסורים בתשעה באב

ועוד ועוד

10.00