אש קודש

דרשות על פרשת השבוע ומועדים שניתנו בגטו ורשה

האדמו״ר מפיאסצנה

אמרות טהורות משנות השואה ת"ש – תש"ב, שנאמרו בשבתות וימים טובים ע"י האדמו"ר מפיאסצנה – קולונמוס קלמיש, בפני חסידיו בגטו ורשה.
ספר זה מהווה תעודה חסידית, מחשבתית והיסטורית, יוצאת דופן.
הדרשות הוחבאו בגטו ונמצאו לאחר המלחמה.

כריכה קשה

50.00