בית מזוזה שקוף עם תבליט זהב ומגני דוד

עם האות ש’ וכיתוב
ה’ ישמור צאתך ובואך

35.00