בני מחשבה טובה

ספר הדרכה לעבודת המדות, תורה, יראת שמים ולתפילה מעומק הלב

האדמו״ר מפיאסצנה

הספר נכתב לחבורות שרוצות להתקדש ולעבוד את ה' בצורה מיוחדת ונאמנה.
הוא עוסק פחות בפילוסופיות ויותר בהדרכות מעשיות בדרך הראויה לחיים קדושים ועילאיים.
הספר מכיל פרקי הדרכה לרעיון הנשגב שהגה האדמו"ר מפיאסצנה –
יסוד חבורות בני מחשבה טובה לעבודת המדות, לתורה וליראת שמים, לתפילה מעומק הלב.

 

50.00