בסוד התפילה – להתפלל. באמת.

הרב ראובן פיירמן

מטרתנו היא לגלות את עולם התפילה במציאות,
להוציא לפועל את האדיאל הזה מההעלם לגלוי:

"התפילה המתמדת של הנשמה
מתאמצת היא תמיד לצאת מההעלם אל הגילוי,
להתפשט על כל כוחות החיים" (הרב קוק)

ברצוננו למשוך את אותו עולם עליון שפגשנו בתפילה
עימנו אל העולם הגשמי
וכך כל החיים הופכים לתפילה מתמדת של הנשמה.

45.00