ברכת שלום על התורה

מאמרי הדרכה בעבודת ה’
על דרך האמת
לפי פרשות השבוע

הרב ברוך שלום הלוי אשלג

נאספו ונלקטו מתוך כתבי יד וסודרו לפי פרשיות התורה
בדרך אשר קיבל רבי ברוך שלום הלוי אשלג
פה אל פה מאביו רבי יהודה ליב הלוי אשלג

75.00