דברי חכמים בנחת

סט 2 כרכים
פרקי מחשבה שורשיים
מיוסדים על דרך החסידות לחיים של פנימיות

רבי אברהם צבי קלוגער

בבהירות ובנועם, בסגנון שווה לכל נפש,
פרקי חכמה ומחשבה יסודיים ושורשיים,
המסייעים לחיי פנימיות באור ה’.
הרחבה מאירה בעניינים בסיסיים ובמושגי יסוד ועיקר בחייו של איש מישראל.
הכרת הנפש ודרכי התמודדות.
לימוד התורה ע”פ הארת החסידות.
מיוסדים על דרך הבעל שם טוב לעומקה ולמרחביה,
באופן המקרב את העניינים אל השכל ואל מציאות החיים
ומיישבם על הלב בפשטות ובתמימות בחיות ובשמחה בהבנה ובבהירות.

רבים העידו שהספרים פקחו את עיניהם ואת לבם לחיי טעם ולשמחה.

90.00