דבש מסלע – דבש מתורתו של רבי נחמן מברסלב

שינוי התודעה ע"פ רבי נחמן לחיים שמחים ושלווים

אברהם ציון סייג

רבי נחמן מברסלב פותח לנו בעצותיו צוהר שדרכו נוכל להלך אל חיים שמחים ושלווים, חיים של טעם.
ובמילים פשוטות – שנוכל להרגיש שטוב לנו, פשוט טוב!
אוסף של תובנות ממשנתו של רבי נחמן מברסלב.
יש לקרוא ולשוב ולקרוא את הדברים עד שיתיישבו היטב בתודעה.
רבים זכו לחוש בשינוי המהותי שנעשה בלבם עקב התעמקות בדברי רבי נחמן, וכך יהיה אצל כל מי שיתמיד בכך.

כריכה קשה

50.00