דורשי יחודך – סט 2 כרכים

שיחות על פרשת השבוע
על דרך החסידות ופנימיות התורה
כ' הרב מרדכי שיינברגר שליט"א

כ' הרב מרדכי שיינברגר שליט"א

שיחות מאירות ומעוררות על פרשת השבוע
על דרך החסידות ופנימיות התורה.
השקפה, מושגי יסוד בתורת הקבלה, תכלית הבריאה, תכלית האדם ועוד

מומלץ

כריכה קשה

140.00