דעת ותבונה עם פירוש ״שפתי דעת״ – 5 כרכים

פירוש מאיר עיניים על ספרו של הבן איש חי, העוסק בהקדמות לחכמת הקבלה

הרב שיינברגר שליט״א

ספרו של ה'בן איש חי' העוסק בהקדמות לחכמת הקבלה,
עם פירוש "שפתי דעת" של הרב מרדכי שיינברגר שליט"א.
פירוש מקיף הכולל: תקציר מתומצת לכל נושא, הסבר לעניינים קשים,
השלמות מדברי הרמח"ל ו"בעל הסולם",תרגום קטעי זוהר, ציון מקורות ומאמרי הרחבה.

סה"כ בסדרה: 5 כרכים 

כריכה קשה

350.00