דעת תבונות ספר הכללים

שיח בין הנשמה לשכל
בירור יסודות האמונה 

רבי משה חיים לוצאטו

הספר כתוב בצורה מופלאה כשיח בין הנשמה והגוף.
דרך שיח זה מתבררים יסודות האמונה – הבנת דרכי ה’,
השגחתו והנהגותיו על פרטיהן.
והדרך לעבדו “בלב שלם ובנפש חפצה”
לימוד השקפה

מרתק ומחכים

70.00