דע את ביתך

בניין הבית היהודי ברוח התורה והחסידות

הרב איתמר שוורץ

הנקודה המרכזית של הספר היא המבט של התורה על אהבת בני זוג ונישואין. אנו עלולים לצמצם את הפוקוס שלנו – לאהוב את מה שהוא דומה לנו, או את מה שהוא שונה מאתנו.
בני הזוג צריכים להתבגר ולהשיג את "אהבת העצם", אהבה טבעית ומוחלטת שאינה תלויה בדבר. הספר מתאר אהבה כזו מזויות שונות.

בין הנושאים הנידונים בספר:
* אהבת השונה והדומה, ואהבת העצם (עצמי)
* אחדות – בנשמות ובגופים
* היחס לחסרונות ודרכי ההתמודדות איתם
* איש ואישה – רגש ושכל, והאיחוד ביניהם
* הנתינה והקבלה בין בני הזוג
* העונג בבית – הגשמי והרוחני

כריכה קשה

70.00