דע את דמיונך

עולם הדמיון

הרב איתמר שוורץ

כח המדמה באדם. מחד הוא הנמוך ביותר ומאידך כמעט הגבוה ביותר.
בצד התחתון של האדם, שורש מקור בריאתו מן האדמה
מלשון מדמה כמו שכתב המהר"ל.
ולפיכך כאשר משתמשים בכח המדמה באופן שאינו נכון,
אזי בכוחו להוריד את האדם מטה מטה עד האדמה.
מאידך, בצד העליון, בכח המדמה לדמות את הנברא לבוראו.
כאשר זה נעשה באופן הנכון ממטה ועד מעלה
וביחס לבניין כל כוחותיו של האדם,
אזי בכח המדמה להעלות את האדם לדבקות השלמה.

כריכה קשה

70.00