דע את הויתך

דרכי ההגעה להוית האדם

 

הרב איתמר שוורץ

בין הנושאים שבהם עוסק הספר:

 • ההויה ככוח להשיג אחדות שלמה
 • ההויה ככוח לתפוס אמת מוחלטת
 • קולה של ההויה שבנפש
 • ההויה ככוח לכלול הכל
 • ההויה הכוח לפרוץ את מחיצות הנפש
 • ההויה ככוח לגלות את מעמקי המציאות
 • ההויה – הכוח שלמעלה מהרצון
 • ההויה ככוח חויה תמידית של עצם הנפש
 • ההויה ככוח הכרעה מתוך אמונה
 • ההויה ככוח לבטל נפרדות והתנגדות
 • סוד ההצלחה – עבודה רק על דבר אחד בלבד
 • התנאים לעבודה מעשית לגילוי ההויה

כריכה קשה

70.00