דע את מידותיך: יסוד העפר *חלק א*

הכרת מידות האדם ששורשן ביסוד העפר

הרב איתמר שוורץ

עבודת המידות היא אחת מן העבודות השורשיות בקומת נפש האדם.
עבודה זו על המידות מורכבת משני חלקים:
א. הכרת המידות עצמן
ב. הכרתן בתוך נפשו של האדם

ספר זה עוסק בהכרת המידות, ובעיקר בגדרי ה'הלכות דעות' שבהם.
לאחר שחלק זה ברור בשכלו ודעתו של האדם, אזי עליו לברר את טבע מידותיו הפרטיות בתוך נפשו ולעמול לתקנן.

חלק א' זה עוסק במידת העפר – בירור מידות האדם ששורשן ביסוד העפר: עצלות, עצבות, עזות, שנאה, שכחה ועוד.

כריכה קשה

70.00