הבית היהודי

במשנת הקבלה והחסידות

הרב יוסף קרסיק

הספר מבוסס על כתבי קבלה וחסידות לאור משנת הרבי מליובאוויטש.
דן בנושא הקשר בין האיש והאשה: מעלתם, שלום הבית ביניהם,
קיום מצוות פרו ורבו, מצוות הכנסת אורחים של הבית היהודי ועוד.

60.00