הגדת שם טוב – הגדה לפסח

ביאורים וליקוטים
מפרדס החסידות

הרב מרדכי שיינברגר שליט"א

מתוך ההקדמה של כ’ הרב מרדכי שיינברגר שליט”א:

” הגדת “שם טוב” היא בתכליתה ליקוט מכתבי אנשי קודש,
שכתבו מדבריו ומרוחו של אור שבעת הימים, ר’ ישראל בעל שם טוב זיע”א.
תוך כדי העבודה נתחדשו דברים בס”ד לפי אותה השיטה.
כן ליקטנו הלכות הפסח מתוך הריעב”ץ ירושלים במועדיה
של הגאון הגדול רבי אביגדור נבנצל שליט”א, הגדת תורת חיים ועוד.
ולבסוף “טעם ודעת” על מנהגים וטעמיהן, מלוקט מהגדת מטיב נגן,
שיצא לאור שנת תשכ”ט וכן “ויגד משה” ועוד.

“ונזכה כולנו להגיע לחירות אמיתית בגאולה השלימה בקרוב.
הרחמן יעשה לנו ניסים כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

70.00