היכון – קובץ הכנה לסוכות ושמיני עצרת

הב מרדכי שיינברגר שליט"א

תכן עניינים:

ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון
ד’ הימים בין יום הכיפורים לסוכות
שמחה
סוכה
אושפזין
נענועים והקפות
ארבעת המינים
ניסוך המים
קהלת
שמחת בית השואבה
הושענא רבה
שמחת תורה ושמיני עצרת
מוצאי יום טוב ואסרו חג
שבת בראשית

מומלץ ביותר!

25.00