הכשרות

הליכות והנהגות כשרות המטבח והמאכלים

הרב יצחק יעקב פוקס

אוסף דינים והנהגות בענייני כשרות המטבח, הכלים והמאכלים
מתוך ספרי הפוסקים והשו"ת, ראשונים ואחרונים
עם ברורי הלכה מגאוני זמננו
גדולי אשכנז וספרד
כולל פירוט ההלכות והמנהגים
לעדות ישראל השונות

 

80.00