הכשרת האברכים ומבוא השערים

הכשרת האדם לעבודת השם על דרך הקבלה והחסידות

האדמו"ר מפיאסצנה - רבי קלונימוס קלמיש שפירא

בספר מדובר מענייני החסידות, דרך העבודה הפנימית המובילה לדבקות ב-ה'.
איך יכניס האדם ההתלהבות בלבו?
התרגשות הוא כל האדם
הרחקת מחשבות זרות ועוד ועוד

רבי קלונימוס קלמיש שפירא – האדמו"ר מפיאסצנה היה בפולין בין שתי מלחמות העולם.
נודע כאיש חינוך והתפרסם בזכות חיבוריו החדשניים בתחום החינוך החסידי, בהם הספר "חובת התלמידים".
בתקופת הכיבוש הגרמני שהה בגטו ורשה והמשיך לדרוש לקהל חסידיו.
את דרשותיו העלה על הכתב והן נמצאו לאחר המלחמה והתפרסמו בספר "אש קודש".

הספר הכשרת האברכים  מאת האדמו"ר מפיאסצנה מכיל 2 שערים:

הכשרת האברכים – הדרכה בלימוד וחסידות לנשואים. ספר זה מהווה המשך ישיר לספר חובת התלמידים ומהווה 'הדרכה לתלמידים מתקדמים'.
צו וזירוז – נספח להכשרת האברכים.

50.00